İşletmeleri zor günler bekliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konseyi'nin sonuç bildirisinde İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı'nın iş dünyasına yeni vergilerin yanı sıra ek yükler getirdiği belirtildi.

Bildiride, “Zaten vergi ve istihdamın üzerindeki yükler nedeniyle ayakta kalma mücadelesi veren Türk iş alemi yerel yönetimlerin insafına bırakılarak, yeni getirilen vergi yükleriyle işletmeleri daha zor günler beklemektedir” ifadelerine yer verildi.

TOBB, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Konsey Başkanı Sinan Aygün ve Konsey Üyelerinin bugün gerçekleştirilen konsey toplantısının sonuç bildirisini açıkladı. Bildiride, söz konusu toplantıda, gündemdeki yasa tasarılarının detaylı biçimde görüşüldüğü belirtildi.

GELİR VERGİSİ KANUNU YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın mükellef lehine yeniden gözden geçirilmesi gerektiği kaydedilen bildiride, ücretlilere uygulanması düşünülen asgari geçim indiriminin bütün gelir vergisi mükelleflerine uygulanması gerektiği ifade edildi. Bildiride, “Vergi incelemelerinin esas ve yöntemleri belirlenerek keyfi uygulamalara yol açmayacak şekilde kanunda maddeleştirilmelidir” denildi. Bildiride ayrıca, kanunun yasalaşmasının ardından yönetmelik ve tebliğ gibi ikincil mevzuatların bir an önce çıkarılarak mükelleflerin zamanında bilgilendirilmesi gerektiği kaydedildi.

İŞ DÜNYASI RÖTUŞU

Bildiride, Yeni Türk Ticaret Kanun Tasarısı’nın genel itibariyle olumlu olduğu kaydedildi. Bildiride, geçen yıl 23 Aralık tarihinde TOBB’un düzenlendiği söz konusu kanunla ilgili panelde bir takım talepler olduğu hatırlatılarak, “iş dünyasının talepleri göz önüne alınarak gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir” denildi. Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin getirilen yüksek öğrenim şartının Türkiye gerçekleriyle bağdaşmadığı anlatılan bildiride, kanunda öngörülen hapis cezalarının parasal cezalara dönüştürülmesi ve bu cezaların ödenemez yükseklikte olmaması istendi. Bildiride ayrıca, kanunun yürürlükte olan diğer kanunlarla olan uyumsuzlukları giderilmesi talep edildi.

İNDİRİMLİ SATIŞLAR

Bildiride, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nun hazırladığı indirimli satışlarla ilgili Tüketicinin Korunması Kanunundaki değişiklik teklifleri biran önce ele alınarak mevcut haliyle yasalaştırılması gerektiği vurgulandı.

EK YÜKLER

İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı’nın iş alemine yeni vergiler ve mevcut vergilerde belirli değişikliklere giderek ek yükler getirdiği anlatılan bildiride, ayrıca Tasarıya göre bazı yeni harçlar ve bazı harçların oranlarında da değişiklikler öngörüldüğüne işaret edildi. Bildiride, “Zaten vergi ve istihdamın üzerindeki yükler nedeniyle ayakta kalma mücadelesi veren Türk iş alemi yerel yönetimlerin insafına bırakılarak, yeni getirilen vergi yükleriyle işletmeleri daha zor günler beklemektedir” ifadelerine yer verildi.