İSO AB’nin mali yardımları konusunda seminer düzenliyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Avrupa Birliği'nin (AB) verdiği mali yardımları elde etmeyi kolaylaştırmak için bir eğitim semineri düzenliyor.

Avrupa Birliği, adaylık sürecinde Türkiye’ye destek olmak amacıyla mali yardım sağlarken, söz konusu mali yardımın hangi kurumlar tarafından ve hangi tür projelerde kullanılacağına Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Avrupa Komisyonu yetkilileri birlikte karar veriyor. Bir proje sahibinin AB fonlarından yararlanabilmesi için, söz konusu projenin konusunun, yıllık öncelikler arasına alınmış olması gerekiyor. Proje sahipleri, ancak kendi alanlarında teklif çağrısı yapıldığında ya da ihale açıldığında başvuruda bulunabiliyor. Avrupa Birliği ihalelerine katılan bir projenin kabul edilmesi için konusu ve gerekçeleri kadar, sunuş biçimi ile Avrupa Birliği tarafından belirlenen kriterlere uyması da önemli.

Yarın Odakule’de gerçekleştirilecek seminere sanayi ve ticaret odaları üyeleri, sanayici ve işadamı meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile yerel yönetim temsilcileri katılacak. Seminerde Avrupa Birliği Genel Sekreterliği uzmanlarınca “Katılım Öncesi Mali Yardım” yıllık program oluşturulması süreci, yıllık programlama öncelikleri, özel sektörün projelerinin programa alınması ile mikro projelerin açılması ve değerlendirilmesi süreci aktarılacak. Seminerin ikinci bölümünde ise Avrupa Birliği’ne proje yazma teknikleri hakkında bilgiler verilecek.