İşsizler eğitilerek kalifiye eleman yetiştirilecek

Elazığ Genç İşadamları Derneği (ELGİAD) 2006 yılının ikinci değerlendirme ve hedef belirleme toplantısında çıkan ortak karar, baş gösteren işsizliğin üzerine gitmek oldu.

Türkiye üzerinde kirli oyunların oynandığına işaret edilen toplantı da, şöyle denildi: “Birlik ve güçlü ekonomilerle insanımıza güven telkin etmeliyiz. Terörün kaynağı cahillik ve işsizliktir. Bu nedenle Elazığ’ın lokomotif işadamları olarak bunu ortadan kaldırmak en başta bizim görevimizdir.”

Elgiad toplantısına Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlilerinden Doç. Dr. İbdrahim Türkoğlu ve Araştırma Görevlisi Sinan Yörük’de katıldı. Doç.Dr. Türkoğlu, günümüzde Avrupa Birliği kriterlerinde ticaretin yapılma ve hibe programlarında yararlanma şekillerinde işadamlarını bilgilendirdi. Devrin artık proje üretme devri olduğunu vurgulayan Doç.Dr.Türkoğlu, işadamlarından yeni projelerle büyümenin yanında istihdam sağlayacaklarına değindi. Doç. Dr. Türkoğlu, girişimcilik, işletmecilik, kurumsallaşma ve pazar araştırma konularında işadamlarının yeni atılımlar gerçekleştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Sinan Yörük’de, Avrupa Birliği’nden Elazığ’a ayrılan fonların başarılı bir şekilde kullanılması durumunda bir sonraki yıl bu rakamın daha da artırılacağını söyledi. Yörük, bunun yapılabilmesi için artık birilerinin devreye sokularak kaynak alma devrinin bittiğinin üzerinde durdu. Yörük, “Eğer ayrılan bu fonlardan yararlanmak istiyorsak, yeni projelerle gelip, sorumlu kişileri ikna etmemiz gerekiyor.” şeklinde sözlerini tamamladı.

Ayrıca toplantıda üzerinde durulan konuların başında işsizlik geldi. Artan işsizlik karşısında Elazığlı işadamları olarak kayıtsız kalmayacaklarını vurgulayan katılımcılar, yeni iş imkanları sunarak, kalifiye eleman yetiştirilmesi için imkanların seferber edilmesi gerektiği üzerinde birleşti.

Elgiad olarak, işsiz gençlerin pazarlama,teknolojik alet kullanımı,beden dili ve halkla iliştiler gibi konularda yetişmesi için eğitim programları düzenleneceği belirtildi. Eğitilecek olan bu gençlerin oluşturulan cv’leri gerektiğinde işadamlarına ulaştırılıp işsiz gençlerin elinden tutulmuş olunacak. Ayrıca Elgiad olarak başarının birlik ve bütünlükten geçtiğinin altı çizilirken, üyeler olarak ihracat mantığını kapma, yeni ortaklık ve yeni sektörler tanıma açısından yurt dışı gezilerinin yapılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca toplantı sonunda Elgiad’a yeni katılan üyelere Başkan Mustafa Yıldız tarafından rozetleri takıldı.