İşsizler eş dost vasıtasıyla iş arıyor

Mart 2006 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre çalışma çağındaki nüfus 878 bin kişi artarken, bu dönemde işsizler önemli bir kısmının eş dost vasıtasıyla iş aramayı tercih etti.

Yüzde 35,4’ü bir yıl ve daha uzun süredir iş arıyor. İşsizlerin sıklıkla (yüzde 32) “eş-dost” vasıtasıyla iş aramayı tercih ettiği gözlendi. Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 46,7’si “hizmetler”, yüzde 25,3’ü “sanayi”, yüzde 17,6’sı, “inşaat”, yüzde 10,3’ü ise “tarım” sektöründe mesai yaptı.

2006 yılı Mart döneminde Türkiye’de kurumsal olmayan sivil nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 29 bin kişilik bir artış ile 72 milyon 323 bin kişiye ulaşırken, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus 878 bin kişi artarak 51 milyon 408 bin kişi oldu. 2006 yılı Mart döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 82 bin kişi artarak, 21 milyon 272 bin kişiye ulaştı. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 876 bin kişi azalırken, buna karşın tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 958 bin kişi arttı.

Mart 2006 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 26’sı tarım, yüzde 19,8’i sanayi, yüzde 5’i inşaat, yüzde 49,2’si ise hizmetler sektöründe bulunuyor. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, tarım sektöründeki istihdamın 4,3 puan azaldığı, buna karşılık hizmetler sektörü istihdamının ise 3,6 puan arttığı görüldü.

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 17 bin kişi artarak 2 milyon 611 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise yüzde 10,9 ile aynı seviyede gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 13,1 olarak gerçekleşirken, kırsal yerlerde 0,1 puanlık artışla yüzde 7,6 oldu.

Türkiye’de tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık bir düşüşle yüzde 13,7 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık düşüşle yüzde 12,7, kadınlarda 1 puanlık düşüşle yüzde 17,6 oldu.

İSTİHDAMIN YAPISI

Bu dönemde istihdam edilenlerin; yüzde 74,9’u erkek, yüzde 25,1’i kadın nüfus oldu. Yüzde 61’i lise altı eğitimli. Yüzde 56,4’ü ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 30,1’i kendi hesabına ve işveren, yüzde 13,5’i ücretsiz aile işçisidir. Ücretli olarak çalışanların yüzde 89,3’ü sürekli bir işte çalışmakta. Yüzde 2,9’unun ek bir işi vardır. Yüzde 5,2’si mevcut işini değiştirmek veya mevcut işine ek olarak bir iş aramakta.

Kayıt dışı istihdam edilenlerin oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 2,8 puanlık azalışla yüzde 46,8 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründeki kayıt dışılık yüzde 87,7’den yüzde 85,3’e düşerken, tarım dışı sektörde kayıt dışılık oranı yüzde 33,1’den yüzde 33,3’e yükseldi.

2006 yılı Mart döneminde, tarım sektöründeki daralmanın da etkisiyle, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puanlık bir düşüşle yüzde 46,5 olarak gerçekleşti. İşgücünün eğitim ve yaş dağılımları ise; toplam işgücünün yüzde 18,1’ini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı yüzde 45,2 iken yüksekokul mezunlarında bu oran yüzde 80’dir.

Lise altı eğitimlilerde erkeklerin işgücüne katılma oranı yüzde 69,2 iken, kadınlarda yüzde 19,9’dur. Lise ve dengi okul mezunlarında erkeklerde işgüc üne katılma oranı yüzde 72,8 iken, kadınlarda yüzde 30,8’dir.

Yüksekokul ve fakülte mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 84,9 iken, kadınlarda yüzde 72,2’dir. Yüzde 28,4’ü emeklilik, yüzde 16,8’i mevsim gereği, yüzde 16,8’i sağlık nedeniyle, yüzde 9’u evlilik, yüzde 4,7’si işten çıkartılma/işyerinin kapanması, yüzde 4,3’ü işinden memnun olmama,nedenleriyle en son çalıştıkları işten ayrılmışlar.

Mart 2006 döneminde 1 milyon 883 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 8,9’dur. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 36,6’sı 25-34 yaş grubunda bulunuyor. Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 28,2’si “sanayi”, yüzde 48,9’u “hizmetler”, yüzde 14,4’ü “inşaat” sektöründe, yüzde 8,5’i ise “tarım” sektöründe işe başladı. Mevcut işsizlerin yüzde 23,9’unu (624 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.