‘İşsizliğe karşı yeni yatırımların önünü açın’

Üst üste 16 çeyrek (4 yıl) gerçekleştirilen büyümenin istihdam rakamına da yansıması için çare aranıyor.

İstihdam konusunda yatırım ortamı, mali piyasalar, işgücü piyasaları ve eğitimde reform paketine ihtiyaç duyulduğunu belirten bankanın Türkiye Direktörü Andrew Vorkink, “Ekonomik büyüme gibi istihdam oluşturulması da kazara ortaya çıkmaz. Aksine hem devlet politika yapıcıları hem de işveren ve işçilerin bilinçli kararları sonucunda gerçekleşir.” tespitinde bulundu.

Dünya Bankası’nın hazırladığı ‘Türkiye İşgücü Piyasası Çalışması’, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın ortaklaşa düzenlediği, işgücü piyasaları ve istihdam konulu konferansta tanıtıldı. Açılış konuşmasını yapan Dünya Bankası temsilcisi Vorkink, Türkiye’nin yakaladığı büyüme oranlarına rağmen iyileşmenin yansımadığı istihdam konusunda birkaç alanda reform paketine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Vorkink bunları, yatırım ortamı, mali piyasalar, işgücü piyasaları ve eğitim olarak sıraladı.

Sosyal Güvenlik Reform Tasarısı’nın yanı sıra kıdem tazminatıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, “Ödemelerin fon tarafından yapılması için ön hazırlık yapıyoruz.” açıklamasında bulundu. Bakanlık, bunun için oluşturulacak fonu döndürecek prim seviyesinin hesaplamasını yapıyor. “Aksi takdirde yeni bir karadelik oluşur ki, buna izin veremeyiz.” diyen Çalışma Bakanı, halihazırda yüzde 3’lük kesinti oranı üzerinde durduklarını belirtti. Ancak kıdem tazminatının karşılanma oranı yüzde 8 olduğundan aradaki farkın kapatılması için alternatifler üzerinde duruluyor. Başesgioğlu, Sosyal Güvenlik Reformu adımlarını her kesimin görüşünü alarak attıklarını söyleyerek, kendilerine iletilen taleplerin yüzde 65’inin karşılandığı bilgisini verdi. Bakan, Genel Sağlık Sigortası ve Emeklilik Sigortası’nın da önümüzdeki hafta Meclis’ten geçmesini sağlama kararlılığında olduklarını vurguladı.

Hazine’den sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan da görüşmeleri devam eden Sosyal Güvenlik Reformu kanun tasarılarının birer devrim olduğunu söyledi. Avrupa Birliği ülkelerinden ABD’ye birçok ülkenin gündeme getirdikleri reforma ‘gıpta’ ile baktıklarını belirten Babacan, reformu büyük bir mutabakatla hayata geçirmek istediklerini kaydetti. Bakan’a göre söz konusu reform çerçevesinde atılan adımlar, Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve dünya sosyal güvenlik reformu literatürüne geçecek.