İşsizlik Nisan’da yüzde 98 oldu

Türkiye'de Nisan 2007 dönemi itibarıyla işsizlik oranı, yüzde 9,8 olarak hesaplandı.

Geçen yılın aynı döneminde işsizlik oranı yüzde 9,9 düzeyinde bulunuyordu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketinin, ”Mart-Nisan-Mayıs 2007” dönemini kapsayan Nisan 2007 sonuçlarına göre, bu dönemde işgücüne katılım oranı ise yüzde 47,9 olarak hesaplandı.

İşsizlik oranı kentlerde yüzde 11,6 , kırsal kesimde yüzde 6,9 olarak belirlendi.

İşsizlik oranları 2007 yılı Ocak döneminde yüzde 11, Şubat döneminde yüzde 11,4 , Martta ise yüzde 10,4 düzeyinde idi.

2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor.

Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.