İşsizlik sorunu bütün ülkeleri tehdit ediyor

Uluslararası Çalışma Örgütü geçen yıl dünya genelindeki işsiz sayısının bir önceki yıla göre 2,2 milyon artarak 191,8 milyona yükseldiğini bildirdi.

Ekonomik büyümedeki canlılığın, iş arayanların sayısının artmasını önleyemediği bildirilen raporda, dünyadaki işsizlerin yarısının gençlerden oluştuğuna ve genç işsizlerin sayısının giderek arttığına dikkat çekildi. Raporda, birçok ekonomideki büyümenin yeni işlere veya ücret artışlarına dönüştürmede başarısızlığı ile doğal felaketler ve artan enerji fiyatlarının, özellikle yoksulları ağır biçimde etkilediği kaydedildi. Raporda, geçen yıl dünyadaki yüzde 4,3’lük gayri safi yurtiçi hasıla artışına karşın, aşırı yoksulluk içindeki 500 milyonu aşkın insandan yalnızca 14,5 milyonunun, kişi başına günde 1 dolarlık kazançla belirlenen yoksulluk sınırının üstüne çıkabildiği bildirildi. Raporda, dünyadaki işsizlerin hemen hemen yarısını 15-24 yaş arası kişilerin oluşturduğuna ve gençler arasında işsiz kalma ihtimalinin, yetişkinlere göre üç kat daha fazla olduğuna işaret edildi. Hizmet sektörünün toplam istihdamdaki payının, Ortadoğu ve Kuzey Afrika dışındaki bütün bölgelerde son 10 yıl içinde önemli ölçüde arttığı vurgulanan raporda, “Bunun aynen sürmesi halinde, hizmet sektörü en fazla istihdam sağlama açısından tarımın yerini alacaktır.” denildi.

İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölgenin yüzde 13,2’lik oranla Ortadoğu ve Kuzey Afrika olduğu belirtilen raporda, bu bölgeyi yüzde 9,7 ile Sahra Güneyi Afrika’nın izlediği kaydedildi. Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan ILO Genel Müdürü Juan Somavia, tek başına ekonomik büyümenin, istihdam alanındaki küresel ihtiyaçları karşılamaya yetmediğine dikkat çekti. Bugün dev boyutlara ulaşan küresel bir istihdam krizinin yaşandığını ifade eden Somavia, “İnsana yakışır iş açığı kendi kendine ortadan kalkmayacaktır. Bu konularda yeni politikalara ve uygulamalara gereksinimimiz var.” ifadesini kullandı.