İşsizlikte dezavantajlı gruplar

İşszilik 15-24 yaş arasındaki genç, 55-64 yaş arasındaki yaşlı gruplar ile kadınlarda daha yaygın durumda.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Araştırma Merkezi (TEKAM) Müdürü Prof. Dr. Muammer Kaya, işsizliğin, 15-24 yaş arasındaki genç, 55-64 yaş arasındaki yaşlı gruplar ile kadınlarda daha yaygın durumda olduğunu bildirdi.

Kaya, yazılı açıklamasında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyesi ülkelerin ekonomilerinin 1995-2005 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 2.6 büyüdüğünü, Türkiye’nin ise OECD ülkeleri arasında milli gelir artışında yıllık ortalama yüzde 4.1 ile 6. sırada yer aldığını kaydetti.

Buna karşın 2005 yılında 30 OECD ülkesi içinde kişi başına düşen milli gelir ortalamasının 29 bin dolar olduğunu ifade eden Kaya, 2004’te bu değerin 28.5 bin dolar düzeyinde bulunduğunu belirtti.

Kaya, 30 ülkenin 17’sinin kişi başına 30 bin dolarlık geliri 2005’te aştığına işaret ederek, açıklamasında şunları ifade etti:

”2005’te OECD içinde hızla büyümesine rağmen kişi başına düşen milli geliri 10 bin doların altında olan tek ülke Türkiye’dir. Eğer, ülkeler yaşam standartlarını artırmak, zenginlik ve varlıklarını sürdürmek isterlerse iş gücüne katılım oranlarını artırmak zorundadırlar. İşsizliğin yaygın olduğu 15-24 yaş arası genç grup, 55-64 yaş arası yaşlı grup ile kadınlar özel önem gerektirmektedir. İşsizlik bu 3 grupta daha yaygın durumdadır. İş bulmada genç, yaşlı, kadınların dışında engelliler ve eski mahkumlar da oldukça zorlanmakta ve dezavantajlı olmaktadır.”

-GENÇ İŞSİZLİĞİ…-

Türkiye’nin toplam işsizlik ve genç işsizlik oranlarında OECD ortalamalarının altında bulunduğuna işaret eden Kaya, şöyle devam etti:

”15-24 yaş grubunda işsizliği azaltmak çabaları son 10 yılda OECD ülkelerinin çoğunda maalesef başarılamamıştır. Tüm OECD ülkelerinde gençler, 25-54 yaş arası yetişkin çalışanlara göre çalışma hayatına tam olarak alınamamaktadır. Gençlerin işsizlik oranı, yetişkinlere göre iki kat daha fazladır. OECD içinde en fazla genç işsizlik oranı yüzde 38 ile Polonya’da, en fazla genç istihdamı da Meksika’da bulunmaktadır. Ülkemizde 2005 yılında kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 27.2 düzeyinde. Türkiye’de çalışma yaşındaki kadınların yüzde 65’i, erkeklerin ise yüzde 87’si çalışmaktadır. Türkiye, 30 OECD ülkesi içinde en az kadın çalıştıran ülkedir.”