İstanbul Sözleşmesi için karar günü

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili karar bugün karar açıklanacak.

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptaline ilişkin açılan davada bugün karar açıklanacak.

Ancak kararın, 1 aylık süre zarfında yazılı olarak açıklanması bekleniyor. Danıştay Savcısı, sözleşmeden çekilme kararının anayasaya aykırı olduğunu savunmuştu.

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davada bugün karar günü.

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, Türkiye Cumhuriyeti bakımından 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshedildi.

Bunun üzerine kararın iptali ve yürütmenin durdurulması yönünde Danıştay’da çok sayıda dava açıldı.

Danıştay 10. Dairesi, 29 Haziran 2021’de yürütmenin durdurulması istemini oy çokluğuyla reddetti, bu karara yapılan itirazın da 18 Kasım 2021’de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddine karar verildi.

Sözleşmeden çekilme kararının iptali talepli açılan 10 davayı birleştirerek 28 Nisan’da duruşma yapan Danıştay 10. Dairesi, aynı konudaki 60’a yakın davayı da 20’şerli gruplar halinde üç ayrı duruşmada ele almayı kararlaştırmıştı.

Dairenin, bugün yapılacak son duruşmanın ardından İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararını açıklaması bekleniyor.