İstanbul’da gençlerin 4’te biri işsiz

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İstanbul İl Müdürü Muammer Coşkun, kentlerdeki işsizlik oranının yüzde 16'lar civarında, gençler arasındaki işsizlik oranının ise yüzde 25,6 olduğunu bildirdi.

Coşkun, Küçükçekmece Sanayici ve İşadamları Derneği (KSİAD) tarafından düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’deki iş gücünün yüzde 59’unu lise altı eğitim almış olanların, yüzde 30’unu lise ve denge okul mezunlarının, yüzde 19’unu da üniversite mezunlarının oluşturduğunu belirtti.

”Bugün itibarıyla kentlerdeki işsizlik oranı yüzde 16’lar civarında. Gençler arasındaki işsizlik oranı ise yüzde 25,6” bilgisini veren Coşkun, buna göre ülkedeki her 4 gençten birinin işsiz olduğunu kaydetti.

Kurum olarak en önemli görevlerinin iş gücüne nitelik kazandırmak olduğunu ifade eden Coşkun, mesleki eğitim hizmetlerinin, işletmelerde veya eğitim kurumlarında verildiğini ifade etti.

Coşkun, bir firmanın nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduğu gerekçesiyle kendilerine başvurması, bu kişileri yetiştirecek eğitmene ve eğitim verilecek mekana sahip olmaları durumunda, kursiyerlere aylık 330 TL ödeme yaptıklarını, bütün primlerinin kendilerince yatırıldığını ayrıca işverenin de bütün eğitim giderlerini karşıladıklarını aktardı.

Coşkun, buna karşılık işverene de yetiştirdiği elemanın en az yüzde 50’sini işe almasının şart koşulduğunu vurguladı.

Bu çerçevede en son THY ile 400 kişilik uçak bakım teknisyeni sözleşmesini imzaladıklarını dile getiren Coşkun, toplam 864 saat sürecek eğitim süresince THY’ye 2 milyon 128 bin TL ödeme yapacaklarını ve bu uygulama nedeniyle THY’nin kasasında 10 milyon liraya yakın bir paranın kalmış olacağını söyledi.

Ülkedeki işsizlikten daha önemlisinin mesleksizlik olduğunu vurgulayan Coşkun, okulların eğitim-istihdam ilişkisi içerisinde bir yapılanmaya gitmesi gerektiğine dikkati çekti.

İŞKUR, HİZMETLERİ BELEDİYELERDE DE VERİLECEK

İŞKUR’un hizmetlerinin büyük bir çoğunluğunun internet üzerinden verildiğini dile getiren Coşkun, bu hizmetlerin artık belediyelerde de verileceğini ve 25 Marttan itibaren bütün belediyelerde İŞKUR’un irtibat ofisleri olacağını kaydetti.

Muammer Coşkun, 2009’da 35 bin kişiyi mesleki eğitimden geçirdiklerini, 2010’da ise 34 bin 120 kişinin mesleki eğitimden yararlandırılmasının planlandığını söyledi.

”Ağır ve Tehlikeli İşler” yönetmeliğine işletmelerin ağır ve tehlikeli işlerde mesleki eğitim aldığını belgelemiş kişileri çalıştırabileceğini belirten Coşkun, işletmelerdeki mevcut iş gücünün de bu eğitimleri alarak sertifika sahibi olmaları gerektiğini aksi halde kişi başına 570 TL para cezası ödemek durumunda kalacaklarını bildirdi.

Coşkun, ülkedeki gençlerin işsiz kalmalarını en büyük nedeninin iş gücüne yeni katılmaları nedeniyle deneyime sahip bulunmamaları ve işverenler tarafından tercih edilmeyişleri olduğunu ifade ederek, staj programlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

”En az lise ve üzerinde eğitim almış olan bir kişi, 10 kişiden fazla işçi çalıştıran bir işletmeye gittiğinde staj yapmak istiyorsa, o kişinin işletmede 6 ay süreyle staj yapma hakkı var. İşletme o kişiyi staj yapmak istediği meslekte çalıştırdığında 6 ay süreyle o kişinin ücretini, prim ve sigortalarını İŞKUR olarak biz ödüyoruz. İşletmenin o kişiye karşı hiçbir yasal yükümlülüğü yok. Staj süresinin bitiminde işe alma zorunluluğu da bulunmuyor. İşveren toplam işçi sayısının yüzde 5’i kadar stajyer çalıştırabilir. Yalnız son 6 aylık iş gücü ortalamasına ilave olarak bu stajyeri alması gerekiyor.”

Coşkun, bunun yanı sıra işini kaybetmiş olan kişilere de gerekli şartları taşımaları durumunda İşsizlik Fonu’dan az 6, en çok 10 ay işsizlik ödeneği sağlandığını kaydetti.

Bunun yanı sıra 2009 yılının başından itibaren İŞKUR olarak ”kısa çalışma ödeneği” ödediklerini anımsatan Coşkun, kriz nedeniyle işletmelerin işçi çıkartmamaları için 6 ay süreyle işçilerin ücretlerinin ödendiğini söyledi.

Coşkun, ”Ücret garanti fonu” ile işletmelerin iflas etmeleri veya haciz belgesi almış olmaları durumunda işçilerin ücretlerini ödemede güçlüğe düşmeleri halinde çalışanın son 3 aylık ücretinin İŞKUR tarafından verildiğini ifade etti.

İstihdamı teşvik yasalarına da değinen Coşkun, yasa çerçevesinde işletmelere tanınan imkan ve kolaylıkları anlattı.