İşte TSK’dan atılacak 832 kişinin ismi

Cuntacı yapı "Balyoz Darbe Planı"nı gerçekleştirip 832 ordu mensubunu irticacı diye TSK'dan atacaktı.

Balyoz Harekatı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda Org. Çetin Doğan'ın talimatı ile 1 nci Ordu Bölgesinin sorumluluk alanlarında görev yapmakta olan bazı TSK personelin ilişiğinin kesilmesi, bu bağlamda 832 personelin irticai eğilimleri olduğu veya bölücü örgütlerle bağlantıları olduğu dolayısı ile ilişiklerinin kesilmesi teklif ediliyor.

EK-C olarak verilen ve 77 sayfadan oluşan listede kurmay subayların da olması dikkat çekiyor.

İlişiği kesilecek personelin rütbesi, adı, soyadı ve birliğinin farklı sütunlarda belirtildiği listede; "Açıklama" sütununda ilginç yorumlar göze çarpıyor. "irticai görüşü benimser", "siyasal islami görüşleri benimser ve destekler", "eşi çağdışı kıyafet giyer", "mesai saatlerinde namaz kılar", "aşırı milliyetçi partiye müzahir", "kürt milliyetçiliği yapar", "eşi irtica eğilimlidir" gibi ifadeler yer alıyor.

Bu konuyla ilgili olarak Org. Çetin Doğan'ın ses kayıtlarında "o halde evvela silahlı kuvvetler içindeki bünyesel sağlamlığını korumak durumundadır. Buna bulaşmış, irticaya bulaşmış insanların uslanması ve fikir değiştirmesi olanağının olmadığı birçok örnekleriyle sabittir ve o yüzden de bunların defterleri mutlaka evvele ilk adım olarak dürülmeli ordu bünyesi sağlam bir hale getirilmelidir. Bunun ötesinde böyle bir olay olduğu zaman çünkü içimizden çıkacak çatlaklıkların tereddütlerin maliyeti çok çok daha büyük olacaktır. Kendi içimizde kendimizle savaşmak zorunda kalacağız. Bunun önlenilmesi için evvela ordu bünyesinin sağlamlaştırılması lazım" diyerek iç temizliği yapılması gerektiğini belirtiyor.