‘İthal hekim bu ülkenin ihtiyacı değildir’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanı Köksal Aydın, "Yeterli hekim vardır, ithal hekim bu ülkenin ihtiyacı değildir" diyerek hükümetin "Sağlıkta Dönüşüm Programı"nı eleştirdi.

Bu vakaların da kronik ve ölümcül vakalar olduğunu kaydeden Aydın, “Oysa mutlu azınlıktan çoğu estetik amaçlı, doğum veya o ülkenin vatandaşı olmak üzere yurt dışına gitmektedir. Yine milletvekillerinin yurtdışı eğilimli oldukları bilinmektedir” dedi.

Sosyal Sigortalar Kurumu’nun 144 hastane, 217 dispanser ve 176 sağlık istasyonunu devralan AKP hükümetinin bu uygulamalarının ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ adı altında sağlık alanını özelleştirme ve kamusal özelliğini ortadan kaldırma anlayışının devamı niteliğinde olduğunu belirten Aydın, “Böylesi ‘ithal’ anlayışla Türkiye’nin sağlık sorunlarınıçözmek mümkün değidir” dedi.