İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

Halat ve kabloların üretiminde girdi olarak kullanılan Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu menşeli "demir/çelikten demetli teller (toron), halat ve kablolar için dampinge karşı konulan önlemlerin etkisiz kılınması gerekçesiyle soruşturma açılacak.

Tebliğ’de; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında, “halat ve kablolar (kapalı halatlar dahil)” ithalatında Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanları için 1 ABD Doları/Kg, Rusya Federasyonu menşeli olanları için 0,5 ABD Doları/Kg seviyesinde dampinge karşı önlem yürürlüğe konulduğu anımsatıldı.

Yerli üretici Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’nin bahse konu önlemin etkisiz kılındığı iddiasında bulunması üzerine konunun değerlendirildiğinin belirtildiği Tebliğ’de; halat ve kabloların üretiminde girdi olarak kullanılan Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu menşeli “demir/çelikten demetli teller (toron), halat ve kablolar için dampinge karşı konulan önlemlerin etkisiz kılınması gerekçesiyle soruşturma açılacağı kaydedildi.

Tebliğ’de; “Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu menşeli ürünler için dampinge karşı vergi uygulanmasının akabinde, bu ürünün önleme tabi ülkeler menşeli ithalatında bir düşüş gözlemlenirken, yine önleme tabi ülkelerden üretim sürecinin bir önceki aşaması olan demetlenmiş tel ithalatında önemli miktarda artışlar kaydedildiği tespit edilmiş olup, ihmal edilebilir işlem ve maliyetle önleme tabi ürünlere dönüştürülebilen demetlenmiş tel ithalatı yoluyla mevcut önlemin etkisiz kılındığı anlaşılmaktadır. Açıklanan hususlar çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu menşeli söz konusu maddeler için, Yönetmeliğin 38’inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir” denildi.

Öte yandan; Güney Kore menşeeli sentetik filamentten mensucat için dampinge karşı konulan önlemlerin etkisiz kılınması gerekçesiyle soruşturma açılacak. Konu ile ilgili Tebliğ’de; uygulanmakta olan önlemin etkisiz kılınıp kılınmadığını takip etmek amacıyla yapılan inceleme neticesinde, Güney Kore’de yerleşik With Textile Co., Ltd., Chang Woon Textile Co. ve Seong An Co., Ltd. firmalarının bazı sevkiyatlarında başka firmalara ait ürünleri kendi Üretici Belgeleri altında Türkiye’ye ihraç ettiği tespit edildiği belirtildi.

Tebliğ’de; açıklanan hususlar çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, Güney Kore’de yerleşik firmalar için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildiği kaydedildi. Sözkonusu soruşturmalar bugünden itibaren başlamış kabul edilecek.