İzcilere özerklik verildi

Türkiye İzcilik Federasyonu'na idari ve mali yönden özerklik verildi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı’nın kararına göre; 1991 yılında kurulan Türkiye İzcilik Federasyonu’na, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek-9’uncu madde hükmü gereğince Başbakanlık makamının olurları ile idari ve mali yönden özerklik verildi.