İzmir’de üzen tablo…

İzmir Tapu Kadastro 3. Bölge Müdürü Doğan Sarı, İzmir'deki binaların yüzde 70'inin tapu kayıtlarında arsa olarak görüldüğünü söyledi.

Bölge Müdürü Sarı’ya göre, Kat mülkiyetinin kurulması aşamasında gerekli olan ancak uygulamada ihtiyaç duyulmayan ve vatandaşa ek külfet getiren uygumlalar var. Binaya ait fotoğraf ile her bağımsız bölümün arsa payını, kat daire, iş bürosu varsa eklentilerini ve ana gayrimenkulün sahibi veya bütün paydaşları tarafından imzalanan listenin noterden tasdik edilmesi zorunluluğundan ve bürokrasiden dolayı vatandaşlar kat mülkiyetine geçmiyorlar. Kat irtifakı olan binalar arsa göründüğü için, satılırken de arsa değeri ile satılıyor.

AK Parti hükümetinin hazırladığı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’nda Mecliste deşişiklik yapılmazsa bu sorun daha kolay çözülebilecek. Kanunda getirilen geçici maddeye göre önceden kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma belgesi alınmış ana gayrimenkullerde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunlu oluyor.

Kanun Tasarısı’na göre, ana gayrimenkullerde yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren tahakkuk eden vergi, resim ve harçlar kat mülkiyetine geçiş işlemleri sırasında cezasız olarak tahsil edilecek. Belirtilen süre içinde kat irtifak hakkı sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin, kat mülkiyetinin kurulması için gerekli olan belgelerden eksik olanların tamamlanması için diğer kat irtifak hakkı sahiplerinden her birine yazılı bildirimde bulunacak. Buna rağmen, gereğini yerine getirmeyen kat irtifak hakkı sahiplerinden her biri, kendine ait her bağımsız bölüm için 2 bin YTL idari para cezası ödemekle yükümlü olacak.

Bölge Müdürü Sarı, bankaların düşük faizle konut kredileri vermesi ve inşaat sektörünün artış nedeniyle Tapu Kadastro çalışanlarının yükünü 2 kat arttırmış durumda olduğunu ve en çok sıkıntıyı personel yerersizliği nedeniyle yaşadıklarını ifade etti. Sarı, “2004 yılından sonra ülke ekonomisindeki iyeleşmeye paralel olarak konut kredi faizlerinin düşmesi konut sektörünü canlandırdığından tapu müdürlüklerinden işlem adeti 2 kat arttı. Ancak 2004 yılından itibaren emekli olanlar sayısını da arttı. Bunların yerini dolduracak kadar atama yapılmadığından müdürlüklerimizdeki personel sıkıntısı hat safhaya ulaştı” şeklinde konuştu.

Edinilen bilgiye göre, Tapu Kadastro Genel Müdürlüklerinde 2004 yılında toplam 12 bin personel sayısı 6 bine düşmüş durumda. İnşaat faaliyetlerinin artışı nedeniyle bir memur 4 memurun yaptığı işi yapmak zorunda kalıyor.