K türü yetki belgesi başvuruları 24 Şubat’ta sona eriyor

K türü yetki belgeleri için başvurular 24 Şubat Cuma günü sone eriyor.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 25.02.2004 tarih, 25384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince, karayolu taşımacılığı yapanlar tarafından alınması gereken K türü (K1, K2, K3) yetki belgesi başvuru tarihi 24 Şubat 2006 Cuma günü sona eriyor.
Konuya ilişkin Gaziantep Ticaret Odası’ndan (GTO) yapılan açıklamada, K türü yetki belgesi başvuru süresinin uzatılmadığı vurgulandı.

Yönetmeliğe göre, K türü yetki belgelerinin tanımı şu şekilde: K1 Yetki belgesi; belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya taşımacılığı yapacaklara, K2 Yetki belgesi; taşımacının kendi adına kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara, K3 yetki belgesi; ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir.