Kadın din görevlileri artacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, kadın din görevlilerinin sayısını arttırmak için çalıştıklarını söyledi.

Bardakoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, camilerin, sadece bedenleri bir araya getiren yerler değil, ruhları, gönülleri, duaları birleştiren, insanları bir araya getiren yerler olduğunu söyledi.

Cami yaptıran hayırseverlere teşekkür eden Bardakoğlu, “Dünyadaki en önemli erdem, çalışarak kazandığın mal varlığını, toplum hizmetine vakfetmektir. Bunu yapanlar, ölünce, mal varlığını ölümsüzleştirmiş olurlar” diye konuştu.

Bardakoğlu, sözlerini, “Yüce Rab’bimizden, bizleri birlikten dirlikten, hoşgörüden, barış içerisinde bir arada yaşamaktan ayırmamasını, ağız tadımızı bozmamasını, milletçe, devletçe, şanlı bayrağımızın altında birbirimizi sayarak ve severek yaşamayı nasip etmesini, niyaz ediyorum” diye noktaladı.

Bardakoğlu, konuşmasının ardından Alışlar Camisi’ni yaptıran Murat ve Duriye Sünbül çifti ile geçen yıl Alanya’da cami yaptıran diğer hayırseverlere birer teşekkür plaketi verdi.

KADIN DİN GÖREVLİLERİ

Bardakoğlu, açılışın ardından Alanya Ticaret ve Sanayi Odasında, ilçe müftülüğü bünyesinde çalışan görevliler ve Antalya’daki ilçe müftüleri ile bir araya geldi.

Din adamlarının, toplum barışında ve huzurunda çok önemli rolü olduğunu kaydeden Bardakoğlu, şöyle konuştu:
“Cumhuriyetin çok temel bir projesi vardır. O proje, henüz tam gerçekleşmiş değildir. Bu projeye göre, (En ücra köşeye kadar öğretmenimizle din görevlimiz gitmelidir. Milletin değerleriyle tarihiyle bütünleşmesini sağlamalıdır.) Biz, o dönüşümü sağlamak zorundayız. Elbette 10 bine yakın camide kadrolu din görevlisinin bulunmadığını söylersek, bu hizmetlerin gerçekleşmesinde ciddi bir açığımız olduğu da kendiliğinden ortaya çıkar. Camilerimizde kadro açığı sadece Antalya’da 500 civarındadır. Bu kadro eksiği tek başına ne Diyanet İşleri Başkanlığının sorunudur, ne hükümetin sorunudur. Bu, milletimizin umumi sorunudur.”

Din görevlisi açığının meydana getireceği sorunları yok etmek için kendilerinin ve çalışanların çok daha fazla mesai sarfetmeleri gerektiğini belirten Bardakoğlu, “Niye? Çünkü, dini bilgi alanında yanlışlar başladı mı onun üstüne doğruyu koymak kolay olmaz. Dini bilgiyi, dinin icap ettirdiği şeyi yanlış öğrenmişlerse, onu düzeltirken, adeta kendi inanışlarına, kendi bildiklerine müdahale olarak algılarlar” şeklinde konuştu.

Okullarda ve toplumun diğer kesimlerinde, şiddetin, uyuşturucu kullanımının arttığını belirten Bardakoğlu, bunları önleme konusunda Diyanet İşleri’nin de katkı sağlaması gerektiğini, bunun için çalıştıklarını dile getirdi. Şiddetin, toplumsal huzursuzluğun ana nedenlerinden birinin insanların kendi iç huzurlarının eksikliğiyle ilgili olduğuna işaret eden Bardakoğlu, dini açıdan iyi eğitilmiş kişilerin iç huzurlarının gelişeceğini, bunun da şiddeti azaltacağını kaydetti.
Toplumsal eğitimde her kesimden insana önemli görevler düştüğünü, bunu ülkede yaşayan herkesin kendisine sorumluluk kabul etmesi gerektiğini de anlatan Bardakoğlu, özellikle ailenin temel taşını oluşturan kadınların, çok önemli olduğunu vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki kadın din görevlisi sayısını artırmaya çalıştıklarını da ifade eden Bardakoğlu, şöyle devam etti:

“Yüzde 50’si kadın olan toplumumuzda, kadın din görevlilerinin sayısını artırmak için özel gayret sarf ediyoruz. Kadınlarımız için özel imkanlar ayırıyoruz. Niye? Çünkü kadınlar toplumun en önemli öğretmenleridir. Çünkü onlar annedir. Anneleri eğitemezsek, kadınımızı eğitemezsek, toplumu gerçek anlamda eğitmiş olamayız.”