Kadına ‘iki soyadı’ yasak

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı Yeni Medeni Kanun Tasarısı'ndaki düzenlemeyle, kadınların kocalarının soyadlarıyla birlikte kendi soyadlarını kullanması engelleniyor.

Kadınların eşinin soyadı ile kendi soyadını birlikte kullanmasına olanak sağlayan düzenlemeyi kaldıran bakanlık, ya kızlık soyadının ya da kocanın soyadının taşınmasını zorunlu kıldı.

AİHM’den tazminat
1 Ocak 2002’de yürürlüğe giren yeni Türk Medeni Kanunu’na göre kadınlar isterse eşlerinin soyadıyla birlikte kızlık soyadlarını kullanabiliyordu. Ancak düzenleme yasalaştıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), sadece kızlık soyadını kullanmak isteyen avukatın açtığı davada Türkiye’yi tazminata mahkum etti.
Bu da yeni bir düzenleme yapılmasını gündeme getirdi. Ancak bakanlık AİHM kararı doğrultusunda hazırladığı yeni tasarıda da tartışılacak düzenlemelere yer verdi. Tasarıda yer alan düzenlemeler şöyle:

Soyadı seçimi yapacaklar

Kadınlar kocalarının soyadları ile birlikte kendi soyadlarını kullanamayacak. Ya kendi soyadını ya da kocasının soyadını taşıyabilecek.
Sadece kendi soyadını taşımak isteyen kadınlar, bu talebini ya evlenmeden önce ya da nikah masasında yapacak. Daha sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.