Kadınlar Günü sözden ibaret kalmamalı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü veya Dünya ‘Emekçi’ Kadınlar Günü her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

. 8 Mart, kadınların toplumda söz sahibi olması adına çaba gösteren sivil toplum kuruluşları için seslerini daha gür çıkarabilme fırsatı aynı zamanda.

8 Mart, 1857’de Amerika’nın New York kentinde dokuma işçisi kadınların ağır çalışma şartlarının hafifletilmesi ve erkeklerle eşit işe eşit ücrete sahip olmak için başlattıkları eylemin tarihidir. Onlarca kadının polis tarafından öldürüldüğü o günden sonra her yıl çeşitli eylemler yapılmaya devam edildi. 1910’da 8 Mart, 2. Enternasyonal tarafından “Dünya Emekçi Kadınlar Günü’’ kabul edildi. 1977’de Birleşmiş Milletler’in “Uluslararası Kadın Günü” olarak duyurduğu 8 Mart, yıllar içinde sosyalist söylemin tekelinden kurtulup bütün dünya kadınlarının sorunlarının konuşulduğu bir gün haline geldi. Ancak bu sefer de erkeklerin kadınlara nazik davranma, gül, karanfil, fincan hediye etme, kadınlar olmasa hayatlarının ne kadar zorlaşacağını anlatma günü durumuna düşmeye başladı. Bu arada, bazı belediyelerin düzenlediği toplu nikâh törenleri nedeniyle 8 Mart’ın en çok evlenilen tarih olma ihtimali de oluşuyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) verilerine göre, kadınlar dünyadaki toplam işlerin 3’te 2’sini yapıyor; ama dünyadaki toplam gelirin 10’da 1’ini kazanıyor. Kadınlar dünyadaki okuryazar olmayan nüfusun 3’te 2’sini oluşturuyor. Kadınlar dünyadaki toplam özel mülkiyetin 100’de 1’ine sahipler.

Türkiye’de çalışan kadın olmasına karşın, mal ve mülk sahibi olanların çoğu erkek. Aileye kayıtlı gayrimenkullerin sekizde biri kadının üzerine kayıtlı. Doğu Anadolu’da kadınların yüzde 93,5’inin geliri yok. Ege Bölgesi’ndeyse kadınların yüzde 76,6’sının sosyal güvenceleri ve gelirleri yok. Türkiye’de istihdama katılan kadın sayısı 1990 yılından bu yana sürekli bir azalış içerisinde. 35 milyon 929 bin olan toplam kadın nüfusunun 5 milyon 926 bini istihdama katılıyor. Kadınlar yüzde 49,6 oranıyla en çok tarım sektöründe çalışıyor.

2000 yılı itibarıyla halen 15 ve yukarı yaşta bulunan kadınların yüzde 21,5’i okuryazar değil. Okuryazar kadınların yüzde 21,5’i herhangi bir eğitim kurumundan mezun değil. yüzde 37,2’si ilkokul, yüzde 2,5’i ilköğretim, yüzde 4,9’u ortaokul ve dengi okul mezunu, yüzde 10,6’sı lise ve dengi okul mezunu, sadece yüzde 3,9’u yüksekokul ve fakülte mezunu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde kadın milletvekili oranı yüzde 4,4 (550 milletvekilinin 24’ü kadın).

Şemsinur Özdemir