Kadınların şiddeti sineye çekiyor

"Aile İçi Şiddeti Önleme, Erken Saptama ve Danışmanlık Sağlamada Güçbirliği Oluşturma" projesi ilginç sonuçlar ortaya çıkardı.

İzmir Yerel Gündem 21 Aile İçi Şiddet Çalışma Grubu tarafından Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı koordinatörlüğünde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu’nun finans desteğiyle yürütülen “Aile İçi Şiddeti Önleme, Erken Saptama ve Danışmanlık Sağlamada Güçbirliği Oluşturma” projesi ilginç sonuçlar ortaya çıkardı.

Proje kapsamında Gültepe bölgesinde yaşayan 950 evli kadın üzerinde, Ege Üniversitesi (EÜ) Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM) ve Ege Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİAD) desteğiyle düzenlenen anket çalışması, kadınların yüzde 67.7’sinin şiddet görmesi durumunda polise haber vermeyeceğini gösterdi. Çalışmanın 17-67 yaş grubundaki kadınlar arasında yapıldığını kaydeden proje yöneticisi EÜ Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aynur Uysal, “Çalışmaya katılan kadınların yüzde 58’i ilkokul mezunu olup yüzde 8.2’si okur yazar değildir. Yüzde 77.8’i ev hanımıdır. Yüzde 2.5’i nikahsız ya da imam nikahlı olup yüzde 28.7’si sosyal güvenceden yoksundur.” dedi. Araştırmada kadınların yüzde 7.1’inin bazı durumlarda şiddeti hakettiğine inandığını açıklayan Yrd. Doç. Dr. Uysal, “Yüzde 30.7’si şiddete şahit olduğunda, karı koca arasına girmeyeceğini ifade etmektedir. Yüzde 45’i, ailenin korunmasına dair kanun düzenlemelerinden haberdar olmadığını belirtmiştir.” şeklinde konuştu.

Çalışmada, kadınlık rolleriyle ilgili sorulara da yer verildiğini belirten Uysal, “Araştırmaya katılan kadınlalrın yüzde 60.1’i kendi haklarından çok, iyi eş ve anne olmakla ilgilenmeleri gerektiğini düşünmektedir. Yüzde 49.9’u erkeklerle aynı özgürlüğe sahip olmayı beklememeleri gerektiğini ifade etmektedir. Yüzde 2.5’i bir ailedeki kız çocukların yerine erkek çocuklarının üniversiteye gitmesini desteklemektedir. Yine 29.5’i, çocukların yetiştirilmesinde babaların annelerden daha çok fazla söz sahibi olduğu inancını taşımaktadır.” dedi.

Kadına yönelik şiddet davranışları incelendiğinde hanımların yüzde 78.2’si gideceği her yer için eşinden izin alacağını ifade ederken yüzde 69.6’sının, eşinin kendisine devamlı bağırdığını açıkladığını belirten Uysal, “Çalışmaya katılan kadınların yüzde 17.8’si eşinin kendisin itip kaktığını, yüzde 29.6’sı eşinden tokat yediğini, yüzde 23.1’i ise eşinin kendisini dövdüğünü belirtmiştir. Yüzde 5.2’si ise eşinin kendisini hamileyken dövdüğünü açıklamıştır.” diye konuştu.