Kafelere Bakanlık önlemi

Öğrencilerin internet kafelerde zararlı sitelere girmesini önlemek isteyen Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki bilgisayarların daha etkin kullanılması için harekete geçti.

Okullardaki bilgisayarların vatandaş ve öğrencilerin kullanımına açılmasıyla zararlı sitelerin etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Okul yöneticilerine bilgisayarları halkın hizmetine açma talimatı gönderen Bakan Hüseyin Çelik, öğrenci ve velilere internet konusunda bilgi verilmesini talep etti. Zararlı sitelere karşı filtrelenmiş okul bilgisayarlarının halka açılması ile öğrenciler ve vatandaşlar okulların bilgisayar sınıflarını internet kafe gibi kullanabilecek. Uygulama ile okul bilgisayarları hem daha verimli kullanılmış olacak, hem de okula ek gelir sağlanacak. Bakan Çelik, 2 yılda demode olan bilgisayarların maksimum düzeyde kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan bazı okulla-rın, öğrencileri için başta olmak üzere velilere de okul bilgisayarlarını açtığı öğrenildi.

Tüm vatandaşların internete erişimini sağlamak için ‘Kamu İnternet Erişim Merkezleri’ kurulması konusundaki çalışmalar sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda önemli bir adım attı. Bakan Hüseyin Çelik, yayınladığı genelgeyle ‘okullardaki bilişim teknolojisi sınıflarının halkın bilişim teknolojisi araçlarını kullanma becerisi kazanması için kullanılmasını’ istedi. ‘Bireylerin bilişim teknolojisi araçlarını kullanma konusundaki bilgi ve becerilerinin eksikliğinin okuma yazma bilmemek gibi iş hayatına girmenin ve toplumsal hayata uyum sağlamanın önündeki en önemli engel’ olduğunu vurgulayan Bakan Çelik, “Bilişim teknolojisi araçlarını kullanma konusunda bilgi ve becerilere sahip olan vatandaşlarımızın sayısı arttıkça ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimi ivme kazanacak.” dedi. Çelik, ‘olası eksikliklerin en kısa zamanda giderilerek genelgede belirtilen hususların titizlikle yerine getirilmesi ve okullardaki bilişim teknolojisi sınıflarının özellikle vatandaşlara açılmasına yönelik uygulamaların ivedilikle ve kararlılıkla devam ettirilmesi’ gerektiğine vurgu yaptı. 4 yılda okullara 550 bin bilgisayar göndererek 30 bin bilişim teknolojisi sınıfı kurduklarını vurgulayan Çelik, 27 bin okula ADSL ile internet erişimi sağlandığını belirtti.

Bilgisayarlar sürekli işleyecek

Genelgeye göre, bakanlıktaki genel müdürlükler ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, kendi sorumluluklarında bulunan okullardaki bilişim teknolojisi sınıflarından ve bu sınıflarda yer alan bilişim teknolojisi araçlarından özellikle çevre halkının yararlandırılmasını sağlayacak. Bu faaliyetleri izleyip denetleyerek etkin kullanılması için her türlü tedbiri alacak. Okul müdürlükleri de, bilişim teknolojisi sınıflarından amaca uygun, etkin, verimli ve yaygın şekilde yararlanılmasını sağlayacak. Okul idarecileri bilgisayarların sürekli işler vaziyette kalmasını temin edecek. İdareciler; öğretmen, öğrenci ile vatandaşların ihtiyaç duyduğu eğitim için gerekli tedbirleri de alacak.

Bilişim teknolojisi sınıfı bulunan her okulda bu sınıfların işletilmesinden sorumlu en az bir bilgisayar formatör öğretmeni bulunacak. Formatör öğretmenler, teknolojideki gelişmeleri izleyerek, bu gelişmeleri görev yapacakları okullardaki öğretmenler, öğrenciler ile halka yansıtacak. Bu öğretmenler, bilişim teknolojisi sınıflarının hizmette tutulmasında, ders etkinliklerinde kullanılmasında, okullarında görev yapan yöneticiler, öğrenciler ve halkın eğitilmesinde görev alacak ve eğitim verecek. Okul müdürlükleri ve bilgisayar formatör öğretmenleri, bilişim teknolojisi sınıflarının halkın kullanımına açıldığı zamanlarda bu sınıflardan yararlananların kimlik bilgileri ile giriş, çıkış ve çalışma saatlerini kayıt altına alacak. Bakanlık ve ilköğretim müfettişleri, bilişim teknolojisi sınıfları ile bu sınıflarda yer alan eğitim teknolojisi araçlarının amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadıklarını izleyerek denetleyecek; gözlemlenecek aksaklıkları tespit ederek ilgili birimlere rapor verecek.

Bilgisayarlar maksimum düzeyde kullanılmalı

Okullara gönderdikleri bilgisayarların maksimum düzeyde kullanılması için çalıştıklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, “Bir bilgisayar 2 yılda demode oluyor. Milyarlarca YTL para harcayıp okullara bilgisayar gönderiyoruz. Okullarımız 6 saat çalışıp kapanan yerler değil. Okul binalarımız eğitimin amacına aykırı olmayan farklı amaçlarla kullanılabilir. Biz okullarımızdaki bilgisayarların halka açılmasını teşvik ediyoruz. Bilgisayarları akşam mı, sabah mı, cumartesi pazar mı halka açar, bu tip detayları okul aile birlikleri kendileri belirleyecek.” diye konuştu. Çelik, öğrencilerin rahatsız olmaması için tedbirlerin alınacağını kaydederek, “Bütün uygulama eğitim öğretim aksatmadan yapılacak.” diye konuştu.

Hem veliler hem de öğrenciler memnun

Ankara Sincan Özel Ülkü Ulusoy İlköğretim Okulu, ‘Okulumda bilgisayarım var’ adlı bir proje geliştirdi. Öğrencileri zararlı alışkanlıklardan korumak için okul bilgisayarlarını internet kafe gibi öğrenci ve velilere açtıklarını belirten Okul Müdürü Ömer Faruk Orhan, başta kız öğrenciler olmak üzere herkesten büyük destek gördüklerini söyledi. Orhan, velilerin de bilgisayarları rahatlıkla kullandığını söyledi.