Kalkınma ajansları program yönetim birimleri buluşuyor

Türkiye'deki 26 Kalkınma Ajansı program yönetim birimleri bölgesel deneyimleri ve çalışma usullerini diğer ajanslarla paylaşmak üzere Nevşehir'de biraraya gelecek.

Türkiye’deki 26 Kalkınma Ajansı program yönetim birimleri bölgesel deneyimleri ve çalışma usullerini diğer ajanslarla paylaşmak üzere Nevşehir’de biraraya gelecek.
Türkiye’de Bakanlar Kurulu kararı ile Kalkınma Ajansları oluşturulmasına yönelik kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk olarak İzmir Kalkınma Ajansı ve Çukurova Kalkınma Ajansı kurulmuş ve pilot uygulama olarak faaliyete başlamıştı. Bölge kaynaklarının doğru kullanılması yönünde stratejiler geliştiren ve ulusal kalkınma planı ile uyumlu olarak bölgesel gelişmenin hızlandırılmasını, sürdürülebilirliğinin sağlanmasını, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasını hedefleyen faal Kalkınma Ajansları’nın sayısı 2010 yılında 26’ya ulaştı.
Kalkınma Ajansları’nın kuruluşlarını tamamladıktan sonra, kurumsallaşma çalışmaları kapsamında birimlerini oluşturulup birim başkanları atadı. Kalkınma Ajanslarının kurumsal yapısı içerisinde oluşturulan temel birimlerden biri de program yönetim birimi. Program Yönetimi Birimleri, temel işlev olarak, mali destek programları sürecinin yönetiminde birinci derecede sorumlu birimler olarak kurgulandı.
Türkiye’deki 26 Kalkınma Ajansı’nın Program Yönetim Birimleri ise bugüne kadar kendi bölgelerinde yaptıkları çalışmaları, bölgesel deneyimleri ve çalışma usullerini diğer Ajans’larla paylaşmak üzere Nevşehir’de bir araya gelecek. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen ve Cuma günü yapılacak olan bu tecrübe paylaşım toplantısı aynı zamanda Ajanslar arası etkileşim ve iletişimi güçlendirmeyi de hedefliyor. Birgün sürecek olan ve her Ajansın Program Yönetim Birimi adına iki uzmanla temsil edileceği tecrübe paylaşım toplantısında, ajans uzmanları mali destek programı süreçlerinde yaşadıkları deneyimleri paylaşacak. Öğleden önceki bölümde 2010 yılı mali destek programlarının değerlendirileceği toplantı öğleden sonraki 2011 yılı mali destek programları bölümüyle sona erecek.