Kalkınma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde ‘davetiye’ tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Plan ve Bütçe görüşmeleri kapsamında Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın bütçe görüşmeleri başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Plan ve Bütçe görüşmeleri kapsamında Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın bütçe görüşmeleri başladı.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, konuşmasına başlamadan önce komisyon üyeleri İzmir İktisat Kongresine davet edilmemelerinden dolayı duydukları rahatsızlıkları dile getirdiler. CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, İzmir İktisat Kongresi için bütçe görüşmelerine dahi ara verdiklerini ancak davet edilmediklerini ifade etti.

Komisyon üyeleri, Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve yabancı ülkelerden misafirlerin olmasına karşın muhalefet partisi olarak kendilerinin çağrılmadığını ifade etti. Bakan Yılmaz ise davet edilmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve davetiye gönderildiğini ifade etti. Ancak komisyon üyelerinin itirazları devam etti.

Bütçe sunumu yapan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, kalkınma politikalarının yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları ihtiva edecek şekilde tasarlandığını ifade etti. Bakanlığın kalkınma sürecinde ülkenin gelişme hedeflerini gerçekleştirme ve kaynaklarını verimli bir şekilde kullanma ve nesiller arası hakkaniyeti sağlama hedefi doğrultusunda önemli çaba sarf ettiğini vurguladı.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin ithalatının içerisinde önemli bir paya sahip olan enerji faturasının 2013 yılında bir önceki yıla oranla 1 milyar dolarak azalarak 59 milyar dolar olarak gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi. “Net altın ticaretindeki bozulma nedeniyle 2013 yılı dış ticaret açığının 98 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.” diyen Yılmaz, cari açığın kısa vadede azaltılmasının yanı sıra orta ve uzun vadede kalıcı bir şekilde daha düşük seviyelere indirilmesine duyulan ihtiyacın devam ettiğini belirtti.

Yılmaz, “Buna yönelik olarak Onuncu Kalkınma Planı’nda imalat sanayinde yüksek katma değerli üretime geçişi ve bu ürünlerin ihracattaki payının artırılmasını, ithalata olan bağımlılığın azaltılmasını ve büyümenin daha fazla yurt içi kaynakla finansmanını diğer bir ifadeyle yurt içi tasarrufların artırılmasını amaçlayan öncelikli dönüşüm programlarına yer verilmiştir.” dedi.

Vergi politikalarının belirlenmesinde tasarrufların artırılmasını amacının da gözetileceğini dile getiren Yılmaz, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplamda 1,8 milyon hektarın sulanacağını anlatan Yılmaz, “GAP kapsamında işletmeye açılan santrallerin bugüne kadar ürettikleri elektrik miktarının 375,2 milyar kilovat-saat, bunun parasal değerinin ise 22,5 milyar dolar olduğu hesaplanmaktadır.” diye konuştu.

Türkiye’nin işsizliği azaltmada önemli başarılar elde ettiğini belirterek 2007-2012 döneminde net olarak 4 milyon 83 bin kişiye ilave istihdam sağlandığını vurgulayan Yılmaz, İŞKUR’un aktif iş gücü programları kapsamında yaptığı harcamaların arttığını kaydetti. Yılmaz, “2012 yılında bir önceki yıla göre 1,5 kattan fazla artarak 1 milyar 102 bin liraya ulaşmıştır. 2013 yılı Ağustos ayı itibarıyla ise söz konusu harcamalar yaklaşık 704 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.” şeklinde konuştu.