Kamu alacakları gecikme zammı oranı yüzde 25

Kamu alacakları için uygulanacak gecikme zammı oranı düşürülerek yüzde 2,5'a indirildi.

Buna göre; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2,5 olarak belirlendi.