Kamu çalışanlarının ücretlerine yeni düzenleme yapıldı

Bakanlar Kurulu, kamuda çalışanların ücretlerini yeniden düzenledi.

Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile 9 Haziran 2006 tarihli ve 2006/10603 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, 1 Temmuz 2007’den geçerli olmak üzere resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,046985’ten 0,04835’e, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı 0,59812’den 0,62804’e, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise 0,0149’dan 0,013’e yükseltildi.
Kamuda sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin mevcut ücret tavanı da 2 bin 451 YTL’den, yüzde 3,18 artırılarak 2 bin 529 YTL’ye çıkarıldı. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın değişik 3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2 bin 167 YTL’den 2 bin 241 YTL’ye yükseltildi.
En yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarı’nın aylık sözleşme ücret tutarı 2 bin 529 YTL iken, yüzde 3,20 artırılarak 2 bin 610 YTL olarak yeniden belirlendi.
Bazı kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında dikkate alınan taban ve tavan ücretlerine uygulanacak artış oranları da kararda yer aldı. Buna göre, 981 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için yüzde 4, 981 YTL’den bin 191 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için yüzde 3,8, bin 191 YTL’den bin 3 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için yüzde 3,6, bin 3 YTL’den bin 189 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için yüzde 3,4, 2 bin 189 YTL’den 2 bin 843 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için yüzde 3,2, 2 bin 843 YTL’den daha fazla olanlar için yüzde 3 artış uygulanacak.
Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin belirlenmiş mevcut brüt sözleşme ücretleri ile ilgili mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının tavan ücretleri de aynı ücret dilimleri dikkate alınarak aynı oranlarda yükseltildi.
Kararname ile Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’ndeki sözleşmeli personele de ek ödeme yapılması imkanı getirildi. Karar uyarınca, bu kuruluşlarda çalışan ve değişik adlar altında ilave ödemesi bulunmayan sözleşmeli personele, ”1850 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda” ek ödeme yapılacak.
Yeni katsayı ve ücret taban-tavanları 1 Temmuz 2007’den geçerli olacak.