Devlet harcamalarında denetim bulunmuyor

CHP'li Hamzaçebi'ye göre hükümet harcamalarının denetimi bulunmuyor

<p>
CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza&ccedil;ebi, 12 Eyl&uuml;l darbesini yapan komutanların bile kendi d&ouml;neminin harcamalarını Sayıştay denetimi dışında bırakmayı d&uuml;ş&uuml;nmediğini &ouml;ne s&uuml;rerek, ilk kez b&ouml;yle bir durumun yaşandığını savundu.<br />
<br />
Hamza&ccedil;ebi, Meclis&#39;te d&uuml;zenlediği basın toplantısında Sayıştay&#39;ın kamu hesapları ile ilgili yaptığı denetim konusunda değerlendirmelerde bulundu. CHP&#39;li Hamza&ccedil;ebi, Sayıştay&#39;ın denetimi yapılmış ve raporu d&uuml;zenlenmiş olan konuları i&ccedil;eren 132 raporu TBMM&#39;ye g&ouml;ndermesi gerektiğini belirterek &quot;2013 yılı b&uuml;t&ccedil;e kanun tasarısı &uuml;zerinde Plan ve B&uuml;t&ccedil;e Komisyonu&#39;nda yapılan g&ouml;r&uuml;şmeler bu nedenle eksiktir.&quot; dedi.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kamu mali y&ouml;netim ve denetiminde 2005 yılında yeni bir sisteme ge&ccedil;ildiğini belirten Hamza&ccedil;ebi, şunları dile getirdi: &quot;Yine bu sisteme ge&ccedil;işin doğal sonucu olarak 2010 yılı sonunda yeni bir Sayıştay yasası TBMM tarafından kabul edilerek y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdi. Ancak devletin 2010 yılı harcamaları Sayıştay tarafından denetlenmemiştir. Sayıştay bunun gerek&ccedil;esini yeni yasaya uyum sağlama olarak ortaya koymuştur. Bu gerek&ccedil;e ger&ccedil;ek&ccedil;i değildir. Yeni Sayıştay yasasının hazırlığı 2005 yılından bu yana Sayıştay tarafından y&uuml;r&uuml;t&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Devletin 2011 yılı harcamaları ise Sayıştay tarafından denetlendiği ve bu denetim sonucunda 132 adet rapor d&uuml;zenlendiği halde bu raporlar TBMM&#39;ye intikal ettirilmemiştir. Bunun gerek&ccedil;esi olarak da 4 Temmuz 2012 tarihinde TBMM&#39;de kabul edilen torba yasada Sayıştay&#39;ı ilgilendiren bir h&uuml;k&uuml;m g&ouml;sterilmektedir. S&ouml;z konusu torba yasa Sayıştay&#39;ın denetim yetkisini kısıtlamıştır. Biz bu kısıtlaya y&ouml;nelik d&uuml;zenlemeyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi&#39;nde iptal davası a&ccedil;tık. Ancak kısıtlama kısıtlamanın y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdiği tarihten sonra yapılacak olan denetimlerle ilgilidir. Bu tarihten &ouml;nce denetimi yapılmış ve raporu d&uuml;zenlenmiş olan konular bu kısıtlamanın dışındadır. Sayıştay&#39;ın g&ouml;revi 132 raporu TBMM&#39;ye g&ouml;ndermektir. 2013 yılı b&uuml;t&ccedil;e kanun tasarısı &uuml;zerinde Plan ve B&uuml;t&ccedil;e Komisyonunda yapılan g&ouml;r&uuml;şmeler bu nedenle eksiktir.&quot;<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 Eyl&uuml;l darbesini yapan komutanların bile kendi d&ouml;neminin harcamalarını Sayıştay denetimi dışında bırakmayı d&uuml;ş&uuml;nmediklerini &ouml;ne s&uuml;ren Hamza&ccedil;ebi, &quot;Bu ilk kez yaşanmaktadır. B&uuml;t&ccedil;e hakkı milletin elinden alınmıştır, b&uuml;t&ccedil;e hakkına darbe vurulmuştur.&quot; dedi.<br />
<br />
Basın mensuplarının BDP&#39;lilerin dokunulmazlıkları ile ilgili sorusuna Hamza&ccedil;ebi, &quot;Bir s&uuml;redir ter&ouml;r olayları durdu, a&ccedil;lık grevleri Apo&#39;nun talimatıyla sona erdirildi, Başbakan&#39;ın idam cezasının geri gelmesi y&ouml;n&uuml;ndeki değerlendirmeleri birden g&uuml;ndemden &ccedil;ekildi. Bu s&uuml;rece paralel olarak Başbakan bir takım adımlar atıyor; anadilde savunma dedi, bir Bakan &#39;K&uuml;rt&ccedil;e kamu hizmeti&#39; dedi, yine Başbakan &#39;valiler se&ccedil;imle gelmesi tartışılmalı&#39; dedi. Bu &ccedil;ok &ouml;nemlidir, kamuoyunun yeterince ilgisini &ccedil;ekmedi bu konular. Ama Başbakan&#39;ın asıl istediği, bu konularla ilgili olarak federasyonun tartışılmasıdır.&quot; değerlendirmesini yaptı.</p>