Kamu personeline ‘evde çalışma’ imkanı

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül, kamuda çalışan personele, ''esnek çalışma ve evde istihdam edilme'' olanağı tanınması için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklif, Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Buna göre, kamuda çalışan memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçilerden, görevin özelliği ve işin niteliğine bağlı olarak kurumlarınca uygun görülenler, ”kısmi süreli, iş paylaşımlı ve esnek çalışma süreleri ile evde çalışma” şeklinde istihdam edilebilecek.

Devlet Memurları Kanunu’nun, ”ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” hükmünü içeren maddesinde de değişiklik içeren teklifle, kamu görevlilerinin yapmakta oldukları iş ile menfaat ilişkileri olmaksızın ve etik davranış ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla ticaret yapabilmelerine olanak sağlanıyor.

Teklifin gerekçesinde ise yoksulluk ve işsizlik sorununun ortadan kaldırılması, ”herkese kısmi süreli iş” olanağı sağlanması için ortam yaratılması gerektiği ifade edilerek, ”Kısmi süreli çalışma sistemi uygulaması yaygınlaştırılarak mevcut iş imkanlarının, bütün çalışmak isteyen işgücü arasında daha adil paylaşımını sağlamak suretiyle, işsizliğin uzun vadeli çözümüne doğru büyük bir adım atılmalıdır” denildi.