Kanser istatistikleri daha sağlıklı tutulacak

Kanser hastalığında son zamanlarda görülen artış oranı, Sağlık Bakanlığı'nı hastalıkla ilgili istatistiksel verilerin daha düzenli toplanması için harekete geçirdi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kanser Kayıt Merkezleri ile hastanelerde oluşturulan Kanser Kayıt Birimlerinin işleyişinde görülen bazı eksikliklerden dolayı bir genelge yayınladı. Bakan Akdağ, sözkonusu genelgede, bu yıl pasif sistemle kanser kayıtlarını toplamak yerine, Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Samsun, Adana, Antalya, Trabzon, Edirne, Van, Erzurum, Şanlıurfa, Eskişehir ve Kayseri olmak üzere toplam 14 ilde aktif sistemle veri toplanması çalışmalarına başlanacağını bildirdi. Bakanlık, uygulamadaki pasif veri toplama sistemi ile bildirimi zorunlu olan kanser hastalığı ile ilgili bildirim formlarını doldurma ve il sağlık müdürlüklerin gönderme işini hastanelerde tanıyı koyan hekimlere bırakıyordu.

Sağlık müdürlükleri ise üçer aylık aralıklarla sözkonusu verileri Sağlık Bakanlığı’na gönderiyordu. Ancak bu bildirimler; hekimlerin yoğunluğu; personel eksikliği gibi faktörlerden dolayı sağlıklı bir şekilde işleyemiyordu. Bu durum ise, hastalıkla ilgili sağlıklı istatistiki verilerin toplanmasını engelliyordu. Bakanlık, son zamanlarda kanser hastalığında görülen yüzde 6’lık tehlikeli artıştan ötürü; hastalıkla ilgili istatistiki verilerin daha düzenli tutulması için çalışma başlattı.

Çalışma çerçevesinde; 14 ilde pasif sistemden aktif sisteme geçildi. Gelişmiş ülkelerde uygulanan aktif veri toplama sistemi ile bundan sonra il sağlık müdürlüklerindeki kanser kayıt birimleri ve bu birimlerdeki gezici sağlık elemanları periyodik olarak hastane ziyaretleri yapacak. Hasta dosyalarından bilgileri bildirim formların aktararak Sağlık Bakanlığı’na gönderecek. Gezici elemanların yanı sıra, bazı hastanelerde çalışanlardan bir kısmı kanser kayıt elemanı olarak görevlendirilecek. Bu yolla elde edilecek sağlıklı istatistiki veriler; kanser politikalarının geliştirilerek, yatırımların yapılmasında etkili olacak. Bakanlık, uygulama ile seçilmiş illerdeki kanser kayıt merkezlerini Ortadoğu Kanser Konsorsiyumu, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı gibi uluslararası örgütlere de akredite etmeyi hedefliyor.