Kanserin artışı korkutuyor

Kanserin dünyada her yıl yüzde 2 oranında arttığı ve ortalama 5 milyon insanın bu sebeple hayatını kaybettiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2021 yılında dünyada 15 milyon yeni kanser olgusunun var olacağını öngördüğünü açıklayan Doç. Dr. Uslu, “Kanser türleri arasında insidans oranlarındaki değişim de farklılık göstermektedir. Mesela erkeklerde prostat kanserinin insidansı artarken kadınlarda 50 ile 64 yaşları arasındaki meme kanserinin insidansında artış görülmektedir. 2050 yılında, daha uzun yaşam beklentisi ve artan nüfus sebebiyle kanserin iki kat artacağı tahmin edilmektedir.” dedi.

Akciğer, meme ve mide kanserlerinin dünyada en sık görülen türler olduğunu açıklayan Uslu, “Ölüm sebepleri arasında akciğer, meme, prostat ve kolorektal kanserler ilk sıralarda yer almaktadır.” diye konuştu.

Kanser tiplerinin dağılımının ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğinin altını çizen Rüçhan Uslu, sözlerine şöyle devam etti: “Gelişmişlik seviyesinin de kanser dağılımı üzerine etkisinin olduğu bilinmektedir. Mesela gelişmiş ülkelerde erkekler arasında prostat kanseri ve kolorektal kanser, iki ve üçüncü sık görülen kanserler olmasına rağmen gelişmekte olan ülkelerde bu sıralamada mide ve karaciğer kanserleri önde gelmektedir. Kadınlarda meme kanseri, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde en sık görülen kanser olmasına rağmen gelişmekte olan ülkelerde ikinci sıklıkta serviks kanseri yer almaktadır.”

Kanserin günümüzde toplumsal bir sağlık problemi olarak kabul edildiğini açıklayan Doç. Dr. Uslu, “Erken teşhisle şifa oranlarındaki artış mümkün olmuştur ancak geç dönemde saptanan ve sadece palyatif amaçla tedavi uygulayan önemli miktarda kanser hastası bulunmaktadır. Bu hastalar için yeni tedavi yaklaşımları, daha uzun yaşama imkanı sağlamıştır. Hastalara daha uzun ve konforlu yaşam sağlayan gelişmeler arasında da destek tedavi yaklaşımları kendine önemli bir yer bulmuştur.” dedi.