‘Kanunları sertleştirmek sorunları daha da derinleştirir’

Son dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde artan terör olaylarının ardından hazırlanarak Meclis gündemine getirilen Terörle Mücadele Kanunu (TMK), bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının tepkisine sebep oldu.

Diyarbakır Girişimci İşadamları Derneği (DİGİAD) Başkanı Abdulkadir Alakuş, kanunların sertleştirilmesinin terör olaylarını bitirmeyeceği gibi sorunların daha da derinleşmesine yol açacağını söyledi.

Hazırlanan TMK’nın toplumda endişelere sebebiyet verdiğine dikkat çeken Alakuş, son günlerde artan şiddet olaylarının hem bölgeyi hem de ülkeyi derinden etkilediğini belirtti.

Yaşanılan olayların ülkenin sosyal ve ekonomik istikrarını istemeyenler tarafından tertiplendiğini vurgulayan Alakuş, kanunun bu haliyle çıkması halinde Avrupa Birliği (AB) yolunda atılan adımların sekteye uğrayacağını ifade etti.

“AB yolunda Hükümetin 3-4 yıllık süreç AB yolunda attığı adımlar ve birbiri ardına gerçekleştirdiği iyileştirmeler toplumun ekonomik ve sosyal hayat standardını yükseltmiştir.” diyen Alakuş, “Toplumun tüm kesimleri hükümetin AB yolunda daha fazla kişisel hak ve özgürlük daha fazla demokrasi ve sivil toplumun önünün açılmasını beklemektedir. Artan şiddet olayları bahane edilerek meclise getirilen TMK, toplumda endişelere yol açmıştır. Bu kanunun içerdiği bazı maddeler AB yolundaki 3-4 yıllık edinimlerin kaybolmasına neden olacaktır. TMK’daki muğlak yorum, açık maddeler, kişisel hürriyetleri kısıtlayıcı tedbirler toplumda AB yolundan geri dönüldüğü izlenimini vermektedir. Toplumun beklentisi daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi iken; bu tarz bir yola girmek tüm kazanımlarımızı boşa çıkaracak, hükümete duyulan güveni de derinden sarsacaktır. Kanunları sertleştirmek, terör olaylarını bitirmeyeceği gibi sorunların daha da derinleşmesine yol açacaktır.” dedi.

Şiddet olayları bahane edilerek çıkarılacak yasalarla ülkede sanki olağanüstü olaylar yaşanıyormuş izlenimi vermenin topluma çok şey kaybettireceğini dile getiren Alakuş, TMK’nın son yıllarda dışa açılan sosyal ve ekonomik pek çok konuda atılım gerçekleştiren Türkiye’nin de önünü keseceğini söyledi.

Kısır tartışma ve gündemlerle ülkenin asıl sorunu olan istihdamın ve üretimin artırılması, ekonomik sosyal ve hukuksal alanda AB standartlarının yakalanması gibi konuların geri plana itileceğine dikkat çeken Alakuş, “Sivil toplum kuruluşları olarak en büyük temennimiz insanımızın hak ettiği değerde bir yaşam için hükümetin daha özgürlükçü ve demokratik söylemlerle toplumun karşısına çıkmasıdır.” diye konuştu.