Kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 82.7’ye çıktı

Kapasite kullanım oranı mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre 1,4 puan artarak ve yüzde 82,7 seviyesine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Aylık İmalat Sanayi Eğilim Anketi’ne cevap veren 2918 işyerinden derlenen verilerin geçici analiz sonuçlarına göre, 2005 yılı Mayıs ayında yüzde 81,3 olan üretim değeri ağırlıklı kapasite kullanım oranı, 2006 yılı Mayıs ayında yüzde 82,7 seviyesinde gerçekleşti.

2006 Mayıs ayında, işyerlerinin, tam kapasite ile çalışmamasında talep yetersizliği ilk sırada yer aldı. Hammadde yetersizliği, mali imkansızlıklar işçilerle ilgili meseleler ve enerji yetersizliği diğer nedenler oldu. Talep yetersizliği, iç pazarda talep yetersizliği yüzde 45,4 ve Dış pazarda talep yetersizliği yüzde 21,7 oranında oldu. Mali imkansızlık yüzde 3,6 hammadde yetersizliği, yerli mallarda hammadde yetersizliği yüzde 4,9 ve İthal mallarda hammadde yetersizliği yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. İşçilerle ilgili meseleler yüzde 1,9’luk bölümü oluşturdu.

İşyerleri için Mayıs ayı üretim miktarı, yüzde 3,6 arttı. Haziran ayında ise yüzde 1,7 artacağı bekleniyor. Mayıs ayı satış miktarı yüzde 5,8 arttı. Haziran ayında ise yüzde 2,9 artacağı beklentisi oluştu. Mayıs ayı satış fiyatları yüzde 2,6 artarken, Haziran ayında yüzde 0,9 artacağı bekleniyor. Mayıs ayı hammadde fiyatları yüzde 3,6 artış gösterirken, Haziran ayında beklenti yüzde 1,3 oldu.