Karatekin Üniversitesi için Meclis araştırması istendi

HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, öğrencilerinden gelen şikayet ve aktarımlar doğrultusunda, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde yaşanan fiziksel sorunlar ve idare ile hocaların ayrımcı tutumlarının araştırılması için Meclis araştırması istedi.

HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, öğrencilerinden gelen şikayet ve aktarımlar doğrultusunda, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde yaşanan fiziksel sorunlar ve idare ile hocaların ayrımcı tutumlarının araştırılması için Meclis araştırması istedi.

TBMM Başkanlığı’na sunduğu önerge gerekçesinde Milletvekili Ayla Akat Ata, “Eğitim hakkının etkin olarak kullanılabilmesi için eğitimin ücretsiz, nitelikli ve bilimsel olması, ayrımcılıktan uzak ve özgür bir ortamda yapılması gerekmektedir. Ancak pek çok yükseköğretim kurumunda gerek akademik kadro gerekse idari yapının öğrencilerin politik görüşleri ve etnik kökenleri üzerinden ayrımcı politikalar uyguladığı bilinmektedir. Bununla beraber, üniversitelerin fiziksel koşullarındaki olumsuzluklar da eğitimin kalitesini düşürmektedir.” dedi.

‘ÖĞRENCİLERİN ANLATIMLARI ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ ÜLKE GENELİNDE YAŞANAN SORUNLARI DOĞRULAR NİTELİKTE’

HDP’li Ata, Çankırı Karatekin Üniversitesi’ndeki öğrencilerin aktarımlarının da üniversitelerle ilgili ülke genelinde yaşanan sorunları doğrular nitelikte olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Üniversite yeni bir kampüse taşındığı halde kapılar sökülmüş, lavabo taşları dökülmüş, yağmur tavanların akmasına sebep olmuş, tuvaletlerde su sızıntısı başlamıştır. Kampüs içerisindeki olumsuzlukların yanında öğrencilerin üniversiteye ulaşırken de sorunlarla karşılaştığı bilinmektedir. Yüksek ulaşım ücretleri, otobüslerin eskiliği, kampüs inşaatının tamamlanmaması yüzünden şantiye yolunun kullanılması, bu yolun tehlikeli oluşu ve kampüs arazisindeki heyelan riski kampüse ulaşım oldukça zor hale getirmektedir. Bununla beraber okul kantinleri fakültelerin mevcuduna kıyasla oldukça küçük olup, yiyecek ve içecekler dışarıdan daha pahalıya satılmaktadır.

Bunların yanı sıra öğrenciler üniversite hocalarının ders içerisindeki tavırlarından ve ayrımcı duruşlarından dolayı da birçok sorun yaşadıklarını belirtmektedir. Pek çok hocanın derslerin başında öğrencilerin memleketini sorduğu, bunun üzerinden etnik köken ve politik duruşlarına göre öğrencilere ayrımcılık yaparak kimisini sınıfta bıraktığı bilinmektedir. Geçtiğimiz yıllar içerisinde Roboski katliamı protestosu yapan öğrencilerin rektör tarafından sözel olarak rahatsız edildiği de öğrenciler tarafından ifade edilmiştir. Ek olarak, öğretmen olmak için formasyon eğitimi almakta olan öğrencilerin derslerde hocalar tarafından ‘güvenilmez oldukları’, ‘kendilerine öğrencilerin emanet edilmemesi gerektiği’ gibi hakaret içeren ifadelere maruz kaldığı bilinmektedir.”

‘SONUÇ ALINAMADI, EKSİKLİKLER GİDERİLMEDİ’

Karatekin Üniversitesi öğrencilerinin gerek kampüsün fiziksel koşulları gerekse de
üniversite bileşenlerinin kendilerine karşı olan ayrımcı tutumuyla ilgili il düzeyindeki yetkililer ve üniversite yöneticiyle görüşmeler yaptığı halde bir sonuç alınamadığını, eksikliklerin giderilmediğini belirten Ata, “Yükseköğrenimin nitelikli bir şekilde gerçekleşebilmesi için elzem olan ucuz ve kaliteli barınma, ulaşım, yemek ile bilimsel, tarafsız ve özgür bir akademik ortam gibi temel gereksinimlerin yokluğu öğrencileri dar bir alana sıkıştırmaktadır. Bu bağlamda Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde öğrencilerin maruz kaldığı ayrımcılığın sebep ve koşullarının araştırılması, kampüsteki fiziksel ve lojistik sorunların belirlenmesi ve öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını talep etmekteyim.” ifadelerine yer verdi. CİHAN