Karayolu yönetmeliğine yargı freni

Danıştay 10. Dairesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin, yetki belgesi almak için istenen banka teminat şartlarıyla ilgili hükmünü iptal etti.

Danıştay 10. Dairesi’nin, iptal gerekçesinde “Sermaye şartı dışında, ek şart olarak ilgililerden ne sebeple alındığı ve ne şekilde kullanılacağı da belirtilmeden kati ve süresiz banka teminat mektubu istenilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.” denildi.