‘Karikatürlerin yayınlanması büyük bir hatadır’

Ege Üniversitesi (EÜ) Öğrenci Konseyi ve EÜ Uluslararası İlişkiler Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen söyleşide, uluslararası medyanın gündemindeki konular Kanada 21. Başbakanı Paul Martin tarafından ele alındı.

Danimarka’da yayınlanan karikatürlere gelen tepkileri değerlendiren Martin, “Karikatürlerin yayımlanmasından sonra yaşananlar tam bir trajedidir. Gazetelerin bu karikatürleri yayımlaması büyük bir hatadır. Bunu provokasyon olarak değerlendirenlerin duygularını anlıyorum ama bence öyle değil. Olayların bu kadar büyümesini Danimarka hükümetinin de istediğine ve öngördüğüne inanmıyorum.” dedi.

Basın özgürlüğünün içinde dinî inançlara saygının da olduğunu belirten Martin, “Hükümetlerin basına müdahale etmesi doğru değildir. Bu olayın Danimarka hükümetiyle ilgili olduğu görüşünde değilim. Hükümet gazeteye baskı yapıp yayını durduramazdı, zaten bu doğru da olmazdı ancak basın özgürlüğü dinî inançlara saygıyı da gerektirir. Gazeteler bunu da gözönünde bulundurarak neyi yayımlayıp neyi yayımlamayacaklarına karar vermelidir.” diye konuştu.

Uluslararası barışın dünyanın geleceği için büyük önem taşıdığını ifade eden Paul Martin, “Uluslararası barışın sağlanmasında karşılıklı anlayışın rolü büyüktür. Dünya tarihinin başından itibaren ülkelerarası problemler, birbirini anlamamaktan ortaya çıkmıştır. Dünyadaki gerçeklerle uluslararası ilişkiler kitaplarında yazanlar her zaman aynı değildir. Dünyada müdahale edilmesi gereken karışıklıklar yaşayan birçok yer vardır.” dedi.