Kariyer sahibi gençler bile terörist olmuş!

Emniyet'in raporuna göre işinde başarılı gençler bile kandırılarak dağa çıkarılmış.

Emniyet, terör örgütlerinin ağına düşen gençlerin profilini çıkardı. Özel sektörde yönetici olarak çalışan teröristin bile bulunduğu vurgulanırken en fazla tuzağa düşürülenlerin ortaokulmezunları olduğu belirtildi.

Polis, terör örgütlerinin gençlerden militan devşirme yöntemlerine ilişkin rapor hazırladı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor, 450 terör örgütü mensubunun ifadelerinden oluşturuldu. Rapor, İstanbul'da eylemlere katılan teröristler üzerinden hazırlandı. Terör örgütü mensuplarının soruşturma dosyaları, kişisel ifadeleri, inceleme tutanakları, savcılık yazışmaları ve doktor raporlarından veriler oluşturuldu. Teröristlerin cinsiyeti, yaş grupları, medeni durumları, eğitim durumları ve gelir seviyeleri hakkında çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU BEKAR

İncelenen 450 örgüt mensubundan, 400'ünün erkek, 50'sinin ise kadın olduğu kaydedildi. Bölücü örgüt mensuplarının 108'i 18 yaş altı, 178'i 19-25 yaş arası, 77'si 26-32, 44'ü ise 33-39 yaş grubunda olduğu aktarıldı. Bölücü örgütlere katılımlarda 18 yaş altı çocukların oranı yüzde 24,1 iken, en yüksek oranın yüzde 39,6 ile 19-25 yaş arasındaki gençlerden oluştuğu bildirildi. Raporda ayrıca katılımcıların 85'inin evli örgüt üyelerinden, 301'inin de bekarlardan oluştuğu dikkat çekti.

MAAŞLI ÜNİVERSİTE MEZUNLARI

Eğitim durumları incelenen teröristlerden 12'sinin okuryazar olmadığı, 34'ünün okuryazar, 9'unun ilkokul, 156'sının ortaokul, 60'ının lise ve 31'inin de üniversite mezunu olduğu belirlendi. Hazırlanan raporda örgüt mensuplarının mesleki bilgilerine de yer verildi. Özel sektörde yönetici pozisyonunda çalışan kişilerin yanı sıra tekniker, teknisyen, büro hizmetlerinde görevli ve satış personelleri oldukları tutanaklara geçti. Militanlardan 31'inin aylık 500 lira, 149'unun 500 ila bin lira, 30'unun bin 500 lira ve 5'inin aylık 2 bin lira kazandığı raporlara yansıdı.

Kardeş sayısı fazla

Raporda, Doğu ve Güneydoğu Anadolulu gençlerin ailevi nedenlerden dolayı dağa çıktıkları dikkat çekti. Anne ve babalardan beklenen ilgiyi göremeyen gençlerin örgütün ağına düştüğü aktarıldı. İncelenen terör örgütü mensuplarının, kardeş sayısı da bu etkene bağlı olarak raporda yer aldı. Terör örgütü yandaşlarının 34'ünün en az 3 kardeşi olduğu, 96'sının 6, 110'unun 8 ve 84'ünün de 10'dan fazla kardeşi olduğu tespit edildi.

Arkadaş tuzağı

Raporda, terör örgütünün şehirlerde yaşayan gençleri eylemlere, arkadaş yöntemiyle çektiği bilgisi yer aldı. Örgüt eylemlerine ilk defa katılan gençlerin eylemlere arkadaşları tarafından getirildiklerini ifade ettikleri belirtildi. Terör örgütü yandaşlarından 113'ü örgütle arkadaş aracılığıyla, 15'i akraba etkisiyle, 12'si ise aile bireylerinin desteğiyle örgüt eylemlerine katıldıklarını belirttiği rapora yansıdı.

 
BUGÜN