Karne saklamaya son

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilere yeni düzenlenmiş karneler vermeye hazırlanıyor.

Bu yarıyılda karneler öğrencilere yeni düzenlenmiş şekliyle verilecek ancak son üç yılın notları yer almayacak. Son üç yılın notlarının eğitim-öğretim yılı sonunda verilecek karnelerde yer alması için yetiştirilmesine çalışılacak.
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı İrfan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni karnelerde öğrencinin daha önceki sınıflarda gösterdiği başarı durumunun da sergilenmesini hedeflediklerini belirtti. Bunun hem öğrencilerin kendileri, hem de öğretmenler ve velilerin öğrencinin başarı durumunu görmeleri açısından faydası olacağını dile getiren Erdoğan, “Öğrenci, kendi kişisel gelişimini daha çarpıcı bir şekilde görebilmiş olacak. Aynı şekilde öğretmen de, veli de öğrencinin kişisel gelişimini, belli alanlardaki iniş çıkışlarını görme fırsatına sahip olacak” diye konuştu.

“ALAN SEÇİMİNE ETKİSİ OLMAYACAK”

Karnede öğrencinin birkaç yıla ait başarı durumunun ortaya konulmasının, öğrencilerin yönlendirilmelerinde veya alan seçimlerinde etkisinin olup olmayacağı sorusu üzerine Erdoğan, şimdilik bu yönde bir karar bulunmadığını belirterek, “Ancak ileriki yıllarda o tür çalışmalar yapılırsa, onunla ilgili bir altyapı hazırlanmış olacak. Şu anda karnenin doğrudan o türden bir işlevi yok” dedi.
Erdoğan, yeni düzenlenen karnelerin en önemli işlevinin öğrencinin performansını göstermesi olduğunu vurguladı.
Öğrencilerin çoğunluğunun karnelerini sakladıklarına işaret eden Erdoğan, yeni karnelerle artık buna gerek kalmayacağını belirtti. Erdoğan, “Karne saklama olayını, artık bir karneyle ortadan kaldıracağız. Artık öğrencilerin karne saklamasına gerek kalmayacak. Bir karnede birkaç yılın notlarını, birkaç yılda gösterdikleri performansı görebilecekler” diye konuştu.
Erdoğan, bu yarıyılda öğrencilerin karneleri yeni düzenlenmiş haliyle alacaklarını, ancak son 3 yıla ait yıl sonu notlarının bu karneye yetişmeyeceğini söyledi. Erdoğan, bu notların, bu eğitim-öğretim yılı sonunda verilecek karneye yetiştirilmeye çalışılacağını söyledi.

NOT SİSTEMİ

Ortaöğretimde not sisteminin de değiştirildiğini anımsatan Erdoğan, öğrencilere artık 100 puan üzerinden puan verileceğini belirtti. Erdoğan, öğrenci 100 üzerinden kaç puan almışsa karnesine de aldığı puanın yansıyacağını ifade etti. Yıl sonu notlarının da aynı şekilde yansıtılacağını kaydeden Erdoğan, böylece ÖSS’ye giren öğrencilerin ortaöğretim başarı puanları hesaplanırken adaletsizliklerin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini anlattı. Erdoğan, bu yıldan itibaren, ÖSYM’nin ortaöğretim başarı puanını hesaplarken 100’lük sisteme göre verilen puanları esas alması için görüşmeler yapacaklarını söyledi.