Karşılıksız çekler için bankalar 370 YTL ödeyecek

Merkez Bankası, karşılıksız kalan çekler için bankaların ödemekle sorumlu olduğu tutarı üçyüzyetmiş Yeni Türk Lirası olarak belirledi.

350 Yeni Türk Lirasından 370 Yeni Türk Lirasına yükseltildiği bildirildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Süresinde ibraz edilen ancak karşılığı bulunmayan veya yetersiz kalan çekler için muhatap bankanın ödemek zorunda olduğu sorumluluk tutarı 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun’un 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca her yıl Ocak ayında Bankamızca belirlenmekte ve Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.”