Kartlarda yıllık ücrete bakanlık el koydu

Sanayi Bakanlığı, kredi kartında yıllık ücret alınması sorununu çözmek üzere harekete geçti.

Sanayi Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Türkiye Bankalar Birliği(TBB) ile tüketici örgütlerini, kredi kartı yıllık ücreti sorunu için geçen hafta içinde topladı. TBB, yıllık ücreti savunurken, tüketici örgütleri karşı çıktı. Bunun üzerine her iki tarafın da çalışma yapması kararı alındı.

SÖZLEŞMEDE YAZMIYORSA ÖDEMEYİN
Sanayi Bakanlığı toplantıda, tüketicinin yıllık ücrete ilişkin kullanabileceği iki hakkın kesin bir şekilde ortaya konulmasını istedi. Bu çerçevede; kredi kartı kullanıcısının haklarını kullanması için kredi kartı sözleşmesine bakması gerekiyor. Sözleşmede söz konusu alan boş bırakıldıysa, bankanın müşteriden yıllık ücret hakkı isteme hakkı bulunmuyor. Bu durumda kart kullanıcısı, yıllık ücret ödemeyi reddedebilecek, ödeme yaptıysa da geri isteyebilecek.

SÖZLEŞMEDEKİ İLK BEDELİ ÖDEYİN
Sözleşmede yıllık ücret alınacağına ilişkin hüküm varsa, bu kez de belirlenen miktara bakılması gerekiyor. Müşteriden onay alınmamışsa, bankanın sözleşmede belirlenen ücretin üzerinde bir rakam talep etme hakkı bulunmuyor. Bu durumda örneğin, sözleşmede 5 YTL yıllık ücret varken, halen 30 YTL’ye kadar çıkan yıllık ücretin ödenmesine itiraz hakkı bulunuyor.

Yıllık ücretin bütünüyle haksız uygulama olduğu yönünde mahkeme kararı da bulunuyor. Ancak tersi yönde de karar olduğuna dayanan Sanayi Bakanlığı, yalnızca sözleşme uygulamalarına göre bakarak tüketici hakkını gözetme kararı aldı. Bu çerçevede 12 ve 23 Şubat günlerinde 81 il valiliğindeki sanayi il müdürlüklerine iki ayrı genelge gönderildi.

HAKEM HEYETLERİ BANKADAN SÖZLEŞME İSTEYEBİLECEK
12 Şubat tarihli genelgede, Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin, ücretlerin ne şekilde belirleneceğine ilişkin hükmün kredi kartı sözleşmesinde açık ve anlaşılır dille yazılıp yazılmadığını kontrol etmesi istendi. Üyelik ücreti alınacağına ilişkin hükmün sözleşmede bulunmadığı tespit edilirse, ücretin iptalinin hükme bağlanması gerektiği bildirildi.

23 Şubat tarihli genelgede de, Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin; tüketiciye ait anlaşmazlık konusunu içeren dilekçesini; varsa tüketicide bulunan ve delil oluşturacak nitelikteki sözleşme örneği ve diğer ilgili belgelerle kabul etmesi talimatı verildi.

Eğer tüketici tarafından kredi kartına ilişkin sözleşme verilememişse, bilgi ve belge isteme yetkisi gereğince Hakem Heyeti tarafından, bankadan tüketiciye ait kredi kartı sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer tüm bilgi ve belgeler talep edilecek. Karar süreci üç ay içinde tamamlanacak.