‘Katı atık projesi çevre dostu olacak’

Alman hükümeti ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü Katı Atık Projesi'nin yerinde incelemek üzere Erzurum'a gelen Alman Kalkınma Bankası (KAW) temsilcisi Bernhand Schenk, Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu'nu ziyaret etti.

Schenk, projenin biran önce faaliyete geçmesi için çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Katı Atık Belediyeler Birliği’nin devreye girmesi ile vatandaşlara daha sağlıklı ve temiz bir çevre edindirme çabasında olduklarını belirten Tavlaşoğlu ise, son yıllarda çevresel sorunların çözümüne yönelik yürütülen çabaların yetersiz kaldığını, bunun için Katı Atık Yönetimi’nin öneminin ortaya çıktığını söyledi.

Tavlaşoğlu, şöyle devam etti: “Ancak bu noktada, kavramın içeriği ve katı atık yönetiminin teknik-idari araçları bilimsel bir tarzda ele alınmak durumundadır. Kentsel çevre sorunlarının önemli bir parçası haline gelen katı atık sorununun; atıkların taşıma, toplama, geri kazanım ve yeniden değerlendirme, giderim (depolama, yakma gibi) süreçlerinde bir bütün olarak ele alınması gereği açıktır. Bu alanda, yerel yönetimlerin, belediyelerimizin bilgi, personel ve araç-gereç noktasındaki eksiklikleri giderilmiştir. Bu sorunun çözülmesinde bilim, teknoloji, kamu yararı ve ülke menfaatleri göz önünde bulundurulması gerekmektedir.”