Katiller ile tecavüzcülere bile silah hakkı

Yeni silah tasarıya göre katiller ve çocuk tecavüzcüleri bile bundan sonra silah alabilecek!

Şebnem Hoşgör’ün haberi

Hangi suçtan hüküm giyerse giysin, “ölüm tehdidi altındayım” diyen suçluların silah ruhsatı almasının önü açılıyor…

Silah Kanun tasarısında son anda değişikliği yapıldı.TBMM İçişleri Alt Komsiyonu, yaptığı sürpriz toplantıda hangi suçtan hüküm giyerse giysin, “ölüm tehdidi” altında olduğunu ispatlayan her suçluya silah ruhsatı alma yolunu açtı. Katilleri dahi kapsayan yeni düzenlemedeki tek şart, kurulacak özel komisyonun izni. Alt komisyonun önceki günkü toplantısında, herkese silah alabilmenin yolunu açan değişiklik, “Silah edinme şartlarını haiz olmayan, ancak 5. fıkranın a bendinde belirtilen suçlardan mahkum olanlar dışında kalan” ifadesinin tasarıdan çıkarılmasıyla sağlandı. Böylece ömür boyu silah ruhsatı almayı engelleyen suç tasnifinden vazgeçilmiş oldu. Madde metni, “İşlediği suçlar nedeniyle silah edinme şartlarına haiz olmayan kişilere ancak hayatı ciddi tehlike içinde bulunduğu hususunda somut vakaların varlığı halinde valinin başkanlığındaki komisyon kararıyla silah ruhsatı verilebilir. Komisyon kararlarını oy birliğiyle alır” şeklinde düzenlendi.

Kimler alamıyordu?

İlk metinde ölüm tehdidi altında dahi olsa ruhsat alınmasını engelleyecek suçlar şöyle belirlenmişti: “Kasten adam öldürme, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, nitelikli hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, hileli iflas, uyuşturucu imali, ticareti, uyuşturucu bulundurmak, sahtecilik, fuhuş, kumar oynatmak, dilencilik, ihaleye fesat karıştırma, zimmet, irtikap, rüşvet, kara para aklama, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme, devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma , göçmen kaçakçılığı, insan ticareti suçları”.

VATAN