‘Kavgaları manevî değerler önler’

Din eğitimcileri, okullarda artan şiddetin öğrencilerin manevi değerlerden uzaklaşmasından kaynaklandığına inanıyor.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın, eğitimde dinin birleştirici ve kaynaştırıcı yanlarından istifade edilmesi gerektiğini söylüyor. Öğrencilere anlatılan dersin hayatın içinden olması gerektiğini dile getiren Aydın, “Derslerde ahlak konusu işlenirken, ahlaki değerlere bir de iman ve inanç eklenirse bu daha güç kazanır. Biz neden o zaman ahlakın inanç boyutunu ihmal ediyoruz? Gelişmiş ülkelerde çok yaygın olan bir yaklaşım var. ‘Dinden öğrenme kavramı’nı kullanıyorlar. Öğrencilere, çocuklara toplumsal ve ahlaki değerleri kazandırırken dinden yararlanma yoluna gidiyorlar. Dinden istifade ediyorlar. Bizde maalesef bu anlayış kazanılmamış.” ifadelerini kullanıyor. Okullarda verilen din eğitiminin de sorunları bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Aydın, din eğitiminin hayatilik vasfına sahip olup, dini bilgi sunulurken kişiye karşılaşacağı sıkıntılara, sorunlara, sorularına cevap verilmesi gerektiğini kaydediyor: “Bunu açıklayacağız ki öğrenci istifade etsin. Aksi durumda öğrenci din eğitiminden istifade edemiyor. Hayattan kopuk dinî bilgiler insanları yönlendirmiyor. Okullarda öğrenciler arasında yaşanan zaafların giderilmesinde din eğitiminden istifade edilmesi gerekir.”

Televizyon, çocukları kötü etkiliyor

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın ise televizyon dizilerinde örnek gösterilen karakterlerin çocuklara örnek teşkil ettiğine dikkat çekiyor. Aydın, “Aynı zamanda yaşadıkları ekonomik sıkıntının da öğrenciler üzerinde tetikleyici bir önemi var.” diye konuşuyor. Aydın, cezaların caydırıcı olmaması, toplumdaki özgürlük anlayışının aşırı uçların hegemonyasına yol açması, okullardaki kız-erkek ilişkilerinin boyut değiştirmesi gibi sebepleri de sıralıyor. Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Başkanı Av. Ahmet Yıldız ise bazı çevrelerin din eğitimine sürekli karşı çıkmasını eleştiriyor. Din eğitiminin bir zorunluluk olduğunu ve bütün toplumlarda en önemli değer olduğunu anlatan Yıldız, “Müfredatta olmasına rağmen geçmişte öğrencilerin camilere götürülmesi, caminin unsurlarının tanıtılması medyada büyük eleştiriye tabi tutuldu. Oysa öğrencilere etkili din eğitimi verilmeli.” diye konuşuyor.