Kayıp çocuklar meclis gündemine geliyor

TBMM Genel Kurulu, haftaya denetimle başlayacak ve Türkiye'de son zamanlarda önemli bir gündem maddesini oluşturan kayıp çocuklar sorununu ele alacak.

Meclis, bu hafta kayıp çocuklar sorununu gündeme alıyor.

TBMM Genel Kurulu, haftaya denetimle başlayacak ve Türkiye’de son zamanlarda önemli bir gündem maddesini oluşturan kayıp çocuklar sorununu ele alacak. Grupların konuyla ilgili araştırma önergeleri, 16 Şubat Salı günü birleştirilerek görüşülecek. Görüşmelerden sonra Meclis Araştırma Komisyonu kurulması bekleniyor.

Araştırma önergesinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulmasına ilişkin yasa tasarısına devam edilecek. ”Temel kanun” olarak iki bölüm halinde ele alınan 20 maddelik tasarının görüşmeleri, ikinci bölüm üzerinde sürecek.

Tasarıya göre, güvenlik kuruluşları ve ilgili kurumlar arasında terörle mücadele alanında gerekli koordinasyonu sağlamak, bu alandaki politika ve uygulamaları değerlendirmek amacıyla Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu kurulacak.

Müsteşarlık merkez teşkilatına; Müsteşar, 2 müsteşar yardımcısı, 6 daire başkanı olmak üzere 94 kadro ihdas edilecek. Güvenlik politikaları ve sosyo-ekonomik politikaların uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere illerde İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü kurulacak. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatına 81 atama yapılacak.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında; müsteşar, müsteşar yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, daire başkanı, hukuk müşaviri, uzman, çözümleyici, programcı, mütercim, istatistikçi, mühendis, sosyolog, psikolog, antropolog ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında, sözleşmeli personel çalıştırılabilecek.

Terörle mücadele alanında oluşturulacak politika ve stratejiler ile alınacak tedbirlere esas olmak üzere, ilgili birimlerden stratejik istihbaratın alınması ve değerlendirilmesi amacıyla doğrudan Müsteşara bağlı ”İstihbarat Değerlendirme Merkezi” oluşturulacak. Müsteşarlığın, güvenlikle ilgili operasyonel bir görevi olmayacak. Kanun kapsamında yürüttüğü ve gizlilik içeren işler için Müsteşarlık bütçesine, örtülü ödenek konulacak.

Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi, 17 Şubat Perşembe günü görüşülecek. Teklif, Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulma süresini 120 günden 60 güne indirirken, yurt dışındaki vatandaşların halkoylamasından 20 gün önce oy kullanmaya başlamasını öngörüyor.

Genel Kurul; 16 Şubat Salı günü 15.00’de toplanacak, araştırma önergesi ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulmasına ilişkin yasa tasarısının bitimine kadar çalışmalarını sürdürecek. 17 Şubat Çarşamba günü 13.00’de toplanacak olan Genel Kurul, halkoylamasıyla ilgili yasa teklifinin bitimine kadar, 18 Şubat Perşembe günü ise 13.00-20.00 saatleri arasında çalışmalarını yürütecek.

KOMİSYONLAR

TBMM’deki ihtisas ve araştırma komisyonları da gündemlerindeki konuları görüşecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu; 17 Şubat Çarşamba Günü, İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Yasa Tasarısı’nı ele alacak.

Anayasa Komisyonu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısını, 18 Şubat Perşembe günü yapacağı toplantıda görüşecek.

AB Uyum Komisyonu, Sayıştay Kanun Teklifini, ”tali komisyon” olarak 18 Şubat Perşembe günü ele alacak.

Madencilik sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla oluşturulan Araştırma Komisyonu ile Deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da konuyla ilgili yetkililerin bilgisine başvuracak.