Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye devam

Devlet Bakanı Ali Babacan, kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla yoğun denetimler yapıldığı ve vergi kaçağının yoğun yaşandığı düşünülen sektörlerdeki mükelleflerin incelemesine öncelik verildiğine bildirdi.

Babacan, DYP Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan’ın yazılı soru önergesine verdiği cevapta, Maliye Bakanlığı birimlerinin 2003-2005 yılları arasında yapılan vergi inceleme sonuçlarına göre incelenen mükellef sayısı ve bulunan matrah farkları, kayıt dışı ekonominin yol açtığı vergi kaybı konusunda önemli ipuçları verdiğini belirtti. Babacan, kayıt dışılığın yol açtığı vergi kaybının tutarı konusunda kesin bir bilgi verilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Kayıt dışılığın sadece vergilerden kaynaklandığını ifade etmenin doğru olmadığını vurgulayan Babacan, imalat sanayinde küçük işletmelerin çokluğu, sermaye birikimin istenen seviyede olmaması, gelir dağılımındaki sorunlar, son yıllara kadar süren yüksek enflasyon, Türkiye’nin toplumsal yapısı, hızlı nüfus artışı ve işletmeler üzerindeki vergi hariç diğer yüklerin mevcudiyeti kayıt dışı ekonominin varlık nedenleri arasında sayılabileceğini kaydetti.

Babacan, kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla yoğun denetimler yapıldığı ve vergi kaçağının yoğun yaşandığı düşünülen sektörlerdeki mükelleflerin incelemesine öncelik verildiğine işaret etti. Vergi denetimlerinden beklenen etkinlik ve verimliliğin sağlanması amacıyla incelenecek mükellef seçimindeki risk analizi ve benzer çalışmalardan yararlanıldığına dikkat çeken Babacan, “Vergi inceleme ve denetimlerinin etkinliğinin artırılmasına yardımcı olmak üzere kurulmakta olan modern entegre bir bilgi sistemi projesinde son aşamaya gelinmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamaya yönelik çalışmalar da sürdürülmektedir. Vergi sosyal güvenlik reformlarının da tamamlanması ile bu konuda önemli mesafeler kat edilmiş olacaktır. Bu çerçevede idari kapasitenin artırılması amacıyla vergi idaresi yeniden yapılandırılmakta ve bu idare bünyesinde kurulmak olan veri ambarı çalışmalarında son aşamaya gelinmiş bulunmaktadır.” dedi.

Vergi sistemini iyileştirilmesi amacıyla vergi kanunlarında düzenleme yapıldığına dikkat çeken Babacan, açıklamasına şöyle devam etti: Bu kapsamda, vergi oranlarının indirim yapılarak vergi yükü hafifletilmekte, sonuçta verginin tabana yayılması konusunda önemli mesafe alınmaktadır.

Vergi kimlik numarası uygulamasının yaygınlaştırılması, ekonomideki nakit hareketlerinin bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmesi kredi kartı kullanımının yaygınlaştırılması, kayıt dışı istihdamın önlenmesi, sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve diğer ilgili kuruluşların da alacakları tedbirler sonucunda kayıt dışı ekonomiyle mücadelede istenilen hedefe varmak mümkün olacaktır.”

Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun kayıt dışı ekonominin tespitine ilişkin bir çalışmasının bulunmadığını, kayıt dışı ekonomiye daha çok istihdam boyutu ile yaklaşıldığını belirtti. Babacan, Hane halkı İşgücü Anketleri sonuçlarına göre 2003 yılında toplam istihdamın yüzde 51,7’si kayıt dışı çalışırken, 2005 yılında bu oranın yüzde 50,1’e düştüğünü ifade etti. Babacan, 2003 yılında kentlerde çalışanların yüzde 33,1’i, 2005 yılında ise yüzde 35,9’u kayıt dışı çalıştığını belirtti.