KDV beyanname teslim süresi uzatıldı

Maliye Bakanlığı, Ekim 2006 dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresini, 22 Kasıma kadar uzattı.

Sirkülerde, üçüncü 3 aylık geçici vergi beyan döneminin, KDV beyan dönemine rastlaması nedeniyle süre uzatımına gidildiği bildirildi.