‘Kemalizmle Türkiye’nin ilerlemesi zor’

Hollanda Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) Avrupa Parlamentosu milletvekili Arie Oostlander, "Kemalizm bir ideoloji olarak devam ettiği sürece Türkiye'nin fazla ilerlemesi zor görünüyor" dedi.

Panele katılan CDA Avrupa Parlamentosu milletvekili Arie Oostlander, “İktidar partisi AKP çok iyi işler başardı, ama Kemalizm bir ideoloji olarak devam ettiği sürece Türkiye’nin fazla ilerlemesi zor görünüyor” dedi. AP’de daha önce Türkiye hakkında rapor hazırlayan Oostlander, gene “Kemalist fikirlerin Türkiye’nin AB üyeliğine engel olduğunu” savunmuştu.

Tilburg Üniversitesi’ndeki panele iştirak eden isimlerden biri olan Türk Akademisyenler Network’ü (TANNET) başkanı Uğur Pekdemir, Avrupa’nın nüfusunun yaşlanmasından hareket ederek, Türkiye’nin genç nüfusunun birlik için ilaç olacağını söylerken, “Diğer üyeler hakkında bu kadar patırtı koparılmamışken, neden üyeliği hem ekonomik hem de siyasi olarak avantajlar getirecek olan Türkiye hakkında bu kadar çok tartışma yaşanıyor.” dedi.

Avrupa’nın tüm Müslümanları Usame Bin Laden süzgecinden geçirdiğini söyleyen Pekdemir, “Diğer ülkelere hangi kriterler uygulanıyorsa, Türkiye için de uygulansın.” derken, tarihçi Thomas Dunk ise, AB’nin bugünkü durumunu, ilk kurulduğu yıllarda alınan kararlarla değerlendiremeyeceklerini iddia etti. “Avrupa’nın sınırlarını konuşmamızın zamanı geldi. Türkiye’nin sadece Marmara bölgesi Avrupa’da, büyük kısmı Asya’da” diyen Dunk, “O zaman Japonya’yı da AB’ye alalım, tüm kriterlere uyuyor.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin mevcut hali ile AB tarafından hem ekonomik, hem de siyasi hem de kültürel olarak hazmedilemeyeceğini savunan Dunk, aile içi şiddet, namus cinayetleri, zorla evlendirme ve Türkiye’nin sürekli olarak Ermeni soykırımı ile ilgili iddiaları reddetmesi gibi meselelerin Avrupa tarafından kabullenilemeyeceğine işaret etti. Paneldeki diğer bir tarihçi Wendy Asbeek Brusse ise, Türkiye’nin Müslüman olmasının üyeliğe engel teşkil etmediğini savunarak, “Türkiye AB’ye girmeyi istiyor ve kendini çok hızlı geliştiriyor” tespitinde bulundu.

Kültürel meselelerin zamanla hallolacağına inandığını söyleyen Brusse, şu an için Türkiye’de dinin devlet tarafından baskı altında tutulduğunu söyleyerek, asıl sorunun burada yattığını söyledi. “AB kriterleri bellidir ve bunlar arasında din ve kültür yoktur” diyen Brusse’e karşılık, Elsevier dergisi köşe yazarlarından Syp Wynia ise, “Türkiye’nin AB’ye girmesi kendisi açısından iyi olabilir ama Merkezi İstatistik Bürosu’nun verilerine göre Hollanda’ya pek yaramıyor” iddiasında bulundu.

AB’ye üyelik durumunda Türkiye’den büyük bir göç yaşanabileceğinden endişe eden Wynia, “Türkiye’nin yaşa tarzı bize uymuyor, artık AB’nin ne kadar büyük olması gerektiğine karar vermemiz lazım” dedi. Oostlander de, “Üye yaparken ülkenin anayasasındaki kriterlerin AB anayasası ile uyup uymadığına bakıyoruz, başka kriterler söz konusu değil” diyerek, “Türkiye’nin 1920’li yılların ürünü olan katı Kemalizm uygulamaları ile bir yere gelmesi çok zor görünüyor” değerlendirmesinde bulundu. “Bu özellikle de AKP hükümeti için çok zor” diye ekleyen Oostlander, Türkiye’nin İslam ve Batı dünyası arasında köprü olmaya soyunmasını ise, ‘takdir edilmesi gereken bir misyon’ şeklinde değerlendirdi. Türkiye’de hükümetin orduyu tam denetim altına alması gerektiğini söyleyen Oostlander, “Türkiye, AB içinde söz hakkına sahip olmak istiyor ama bunun için ülkede bir zihniyet devrimi yaşanması lazım” şeklinde konuştu. AB’nin Türkiye’nin olumlu yönde değişimi ve gelişimine katkısı olduğunu ve bunun da Türk siyasiler tarafından görüldüğünü belirten Oostlander, kendisinin Türkiye’nin Müslüman kimliği ile ilgili bir çekincesi olmadığını vurguladı. Tiburg Üniversitesi İdari Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Sjo Soeters ise, kültürden kaynaklanan ailevi sorunların büyütülmemesi gerektiğini, bunların 40 yıl önce Hollandalılar arasında da yaşandığını söyleyerek, Türkiye’nin aşırı Amerikan yanlısı politikalarının AB üyeliği önünde engel olacağını iddia etti. Ordunun da Türkiye’de baskın bir konumda olduğuna işaret eden Soeters, “İki üç yıl öncesine kadar Türkiye’de Kürdistan kelimesi dahi edilemiyordu, ama artık, sadece Ermeni meselesi hariç, her şey rahatlıkla tartışılıyor. Değişim, yavaş da olsa, gerçekleşiyor” diyerek, Türkiye’nin eninde sonunda AB üyesi olacağına inandığını söyledi.

Panele katılan yazar Mehmet Ülger de, “Biz Türkler, sorunlarımızın ne olduğunu gayet iyi biliyoruz ve bunları kendi kendimize çözmediğimiz sürece, bir ilerleme gösteremeyeceğiz” ifadesini kullandı.