Kemik İliği Bankası can çekişiyor

Lösemi hastası kızı Esin için SSK'ya karşı verdiği mücadele ile tanınan Ahmet Köse, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankası'nın fonksiyonlarını yerine getirmediğini söyledi.

Başta LÖSEMİ türleri olmak üzere pek çok hematolojik ve onkolojik hastalığın tedavisinde gerek duyulan kemik iliği nakli için tanımlama ve verici bulma konularında hizmet veren İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankası zor durumda. Maddi imkansızlıklardan kaynaklanan personel ve ekipman eksiklikleri nedeniyle, hastanın kemik iliğinin belirlenmesi, özellikle lösemi hastaları için çok önemli olan 2 – 3 aylık bir süreç içerisinde yapılabilmekte.

Sırf bu gecikme nedeniyle, daha kemik iliği belirlenme süreci içinde çok sayıda hastanın hayatını kaybettiğini belirten Köse, bankaya kayıtlı kemik iliği verici sayısının son derece kısıtlı olduğunu söyledi. 70 milyonu aşan bir nüfusa sahip olan Türkiye’de kayıtlı verici sayısı 25 bin ile 30 bin arasında olduğunu belirten Köse, vericilerle ilgili bilgilerin çoğunun güncellenmediğini iddia etti. Köse şöyle konuştu; “Mevcut kayıtlara göre, her yıl 2 bin dolayında çocuk lösemi olmakta. Bu rakamın yüzde 50’sinden fazlası, genellikle kemoterapi (ilaç tedavisi) ile tedavi edilebilen ALL türü hastalar, geri kalanı ise; kemoterapinin yanı sıra kemik iliği nakline de ihtiyaç duyan AML türü hastalardır. Diğer yandan, rahatsızlıkları tekrarlayan ALL türü hastalarda da kemik iliği nakline ihtiyaç duyulmaktadır. İstatistik bilgileri son derece sağlıksız olan bir ülkede yaşadığımıza göre, verdiğimiz rakamı gerçekte kaçla çarpmamız gerektiğini bilemiyoruz. Son bir yıl içinde 223, son 5 yıl içinde ise 686 hasta, kemik iliği nakli yapılamadığı için hayatını kaybetmiştir. Diğer ülkelerdeki kemik iliği vericisi sayıları ise şöyledir: ABD 5 milyon, Almanya 1 milyon 998 bin, İngiltere 640 bin, İtalya 308 bin, Fransa 172 bin, Kıbrıs Rum Kesimi 114 bin ve dünyada ise 9 milyon ile 10 milyon civarında. Ülkemiz insanlarının genetik özellikleri nedeniyle batı ülkelerinin kemik iliği bankalarından uygun kemik iliği bulma imkanı son derece düşüktür. İnsanlarımızla benzer genetik özelliklere sahip nüfusa sahip Doğu Akdeniz havzası ülkelerinin çoğunda ise ya kemik iliği bankası yoktur veya veri tabanları son derece sınırlıdır.”