Kene yapıştı çıkmıyor

Kenelerin neden olduğu vaka sayısı arttıkça, tedirginlik de artıyor.

Hacattepe Üniversitesi Sağlık Merkezine göre ülkemizde, başta Karadeniz ve Orta Anadolu olmak üzere Tokat, Sivas ve Çorum gibi illerle birlikte 22 ilimiz Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi yönünden risk altında. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Servet Alan, keneler ile bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hakkında bilgi verdi.

KKKA hangi canlılarda görülür ?

KKKA pek çok evcil ve vahşi hayvanı etkileyebilir. Virüs en sık Hyalomma cinsi kenelerle bulaşır. Virüsü taşıyan kenelerin yavruları da virüsü taşımaya devam edebilir. Hastalığın en önemli bulaşma yolunun gelişme dönemindeki kenelerin beslendiği küçük omurgalı hayvanlar olduğu düşünülmektedir. Keneler gelişirken virüsü taşımaya devam eder ve erişkin keneler beslendikleri büyük hayvanlara virüsü bulaştırır. Sığır, keçi, koyun gibi evcil memeli hayvanlar virüsü aldıklarında bir hafta kadar kanlarında taşırlar. İnsanlara bulaşma mikrop taşıyan hayvanın kanı veya eti ve organları ile temas ve kenenin ısırması ile olur.

Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsü insanlara nasıl bulaşmakta?

İnsanlar virüsü;

Enfekte kenelerin yapışması/kan emmesi sırasında salgıladıkları tükürük salgısı ile,
Enfekte kenelerin çıplak elle ezilmesi sırasında temasla,
Viremik hayvanların kan ve dokuları ile temasla, kapar.

Kırım-Kongo kanamalı ateşi hangi mevsimde görülmektedir?

Genel olarak mayıs ve ekim ayları arasında görülmesine rağmen, değişik aylarda da görülebilir.

KKKA kimlerde daha sık görülür?

Genellikle hayvancılıkla uğraşanlara bulaşma olur. Tarım işçileri, mezbaha çalışanları ve veterinerler bulaşma açısından daha fazla risk altında olanlar arasında sayılabilir.

KKKA hastalığı virüsün alınmasından ne kadar sonra ortaya çıkar?

Hastalık kene ısırmasından 1-3, en fazla 9 gün sonra; hasta hayvanın kanı ile temastan sonra ise 5-6, en fazla 13 gün sonra ortaya çıkar.

KKKA’nın tedavisi var mıdır?

Destekleyici tedavi KKKA tedavisinin temelini oluşturur. Yapılan testlerde görülen bozuklukları düzeltmeye yönelik tedaviler yapılır. Hastalığı geçirmiş olanlardan elde edilen serumun yararı gösterilememiştir. Hastalığın özgün bir tedavisi yoktur. Virüse etkili olması beklenen bazı tedaviler uygulanabilmektedir.

Belirtileri nelerdir?

Hastalık aniden başlayan ateş, yaygın kas ağrıları, boyun ağrısı, sırt ağrısı, baş ağrısı, gözlerde kızarma ve ışıktan rahatsız olma belirti ve bulguları ile kendini gösterir. Karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal görülebilir. Ağır seyreden hastalarda cilt ve mukoza kanamaları, böbrek ve karaciğer testlerinde bozukluklar görülebilir. İyileşme 9-10 günden sonra başlar.

Tanısı nasıl konur?

ELISA testi ile virüse karşı üretilen bazı maddeler saptanabilir. Kan veya doku örneklerinde virüs ve antijenlerinin varlığı gösterilebilir. PZR testi ile virüsün genetik maddesi saptanabilir.

Çıplak elle dokunmayın

KKHA aşısı var mıdır ? Hastalıktan nasıl korunulabilir?

Şu anda insanda hem etkin hem de güvenli yaygın kullanımda olan bir aşı yoktur. Hastalıkla mücadelede en etkin yol kene mücadelesidir. Cilt ve giysilerde kene varlığı düzenli olarak aranmalı ve keneler mümkün olduğunca çabuk ciltten uzaklaştırılmalıdır. Keneler cilde yakın bölümünden bir cımbız yardımı ile tutulur ve yavaşça çekilerek, zarar verilmeden çıkarılır. Keneler elle tutularak çıkarılacaksa eldiven giyilerek ele direkt temas engellenmelidir. Keneye kimyasal maddeler veya sıcaklık uygulanması, kenenin ezilmesi hastalık bulaşma ihtimalini arttıracaktır. Hayvanların kan ve dokuları ile direkt temastan kaçınılmalıdır. Tıbbi atıklar belirli kurallar dahilinde uzaklaştırılmakta ve yok edilmektedir. Ellerin uygun şekilde yıkanması tüm hastalıklardan korunmada en etkin yöntemlerden biridir.

Akdağ: Kanatlı itlafı ile ilgisi yok

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kuş gribi hastalığı yüzünden tavukların toplu olarak imha edildiğ için kene toplama işlevini yerine getiremediği, buna bağlı olarak da KKKA Hastalığı’nın arttığı konusundaki iddialarının doğru olmadığını söyledi. Akdağ, hayvanlar üzerinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, insanlar üzerindeki koruyucu önlemler konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Bu arada Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “İshalli hastalıkların kontrolü programı” ile ishale bağlı ölümleri, çocuk ölümleri içerisinde ikinci sıradan yedinci sıraya gerilediği bildirildi.