‘Kesinti ticareti olumsuz etkileyecek’

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, İran doğalgazının kesilmesi nedeniyle sanayi ve ticaret hayatının olumsuz etkilenmesinden endişe duyduklarını söyledi.

ATO Başkanı Aygün, ticaret ve sanayi hayatının bir gün bile enerjisiz kalmaya tahammülü olmadığını dile getirerek, “Bu yılın başında uyarmıştım. Jeneratör yılınız hayırlı olsun demiştim. Bugün yine söylüyorum. Jeneratör yılı kutlu olsun” dedi.

Enerji kaynakları üzerinde hakimiyeti bulunmayan, enerji üretilmeyen ve ulusal bir enerji politikasına sahip olmayan ülkelerin, yabancı sermayeye bağımlı hale gelmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getiren Aygün, “Enerji sadece bugünün sorunu değil. Bugünkü hükümetin de çok suçlu olduğunu söyleyemeyiz. Uzun bir süredir ulusal bir enerji politikası oluşturulamadı. Dışa bağımlılık özendirildi. Elektrik üretiminde dışa bağımlı olduğumuz doğalgazın payı 43.58’e çıkmış durumda. Suyun payı 22.36, linyitin payı 20.86’ya geriledi. Hidroelektrik ve termik santralleri bakımsızlıktan çürüyor, yüzde 35 kapasite ile çalışıyor. Yatırımlar sıfırlanmış, nitelikli personel emekli edilmiş. Yolsuzluk almış başını gitmiş, şalter devletin elinden kaçmış. Türkiye dünyanın en pahalı elektriğini kullanan ülkelerden birisi. Enerjiyi verimli kullanmıyor, enerjide kendi kaynaklarını kullanmıyor, enerjide tasarruf etmiyor. Bugün İran, yarın Rusya…Bunun sonu yok.” diye konuştu.

ULUSAL KAYNAKLARA DÖNÜLMELİ

Türkiye’nin hiç bir ülkede olamayan hidroelektrik, termik santral potansiyelinin kullanılamadığı dile getiren Aygün “En ucuz maliyetli enerjiler bunlarken, neden kullanamadığımızı anlamakta güçlük çekiyorum” dedi.

Aygün şöyle devam etti: “Gelişmiş ülkeler ithal enerji girdilerine, özellikle doğalgaza bağımlılığın en alt seviyede tutulmasına çaba gösteriyor. Örneğin: Almanya’da toplam elektrik üretiminde doğalgazın payı yüzde 19 dolayında, buna karşılık kömürün payı yüzde 65 dolayındadır. Aynı oranlar ABD’de doğalgazda yüzde 20, kömürde yüzde 73’tür. yerli kaynakların harekete geçirilmesi ithal girdiye nazaran daha fazla katma değer, daha fazla istihdam ve daha ucuza elektrik üretimi sağlar.”