Kestane üretiminde 4. sıradayız

Özellikle kış aylarında tüketilen kestane üretiminde Türkiye'nin, dünyada üretici ülkeler arasında Çin, İtalya ve Kore'den sonra 4'üncü sırada olduğu bildirildi.

Köksal, dünya kestane üretiminin 2005 yılında 1 milyon 124 bin 999 ton olarak gerçekleştiğini ifade ederek, Türkiye’nin dünya kestane üretiminde Çin, İtalya ve Kore Cumhuriyeti’nden sonra 4’üncü sırada olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin dünya kestane üretimindeki payının, 2005 yılı verilerine göre yüzde 4,4 düzeyinde gerçekleştiğini belirten Köksal, şunları kaydetti:

”Gerek yaş ve gerekse kuru meyvelerde pazarlama şansımızın artırılabilmesi için ithalatçı ülkelerin ve bu ülkelerdeki ithalatçı firmaların kabul ettikleri Avrupa Perakende Sektöründe İyi Tarım Uygulamaları Standardı ”Eurepgap” protokolünde belirtilen standartlara, meyve üretiminin her aşamasında mutlaka uyulmalı. Ülkemiz, özellikle ihraç edilen ürünlerde AEK standartlarına gerekli önemi vermemekte. Bu durum ihracatımızda önemli sorunlar yaşatabilir. Türkiye’de meyve üretici birliklerinin kurulması gerekmektedir. Bu birlikler, Avrupa Birliği normlarına göre kurulabildiği takdirde, üretici, gübre, ilaç ve mekanizasyon gibi önemli girdiler konusunda devletten sübvansiyon sağlayabilecek, birlikler kendi içinde kurdukları organizasyonlar ile özellikle ürünlerin pazarlanması ve üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesi sağlanacaktır. Kestane’nin en büyük üreticisi olarak bilinen İtalya şu anda bu meyvenin üretimini bıraktı. Şu an, diğer ilk 3 sıradaki ülkelere tek rakip biziz.”

KESTANE İHRACATI

Köksal, 1995 yılında 96 bin 549 ton olarak gerçekleşen dünya kestane ihracat miktarının, 2003 yılında 106 bin 328 tona yükseldiğini, Türkiye’nin ihracat miktarının da 1995 yılında 8 bin 286 tondan yüzde 4,8’lik bir düşüşle 2003 yılında 7 bin 885 tona gerilediğini söyledi.

Köksal, 1995 yılında 275 milyon 688 bin dolar olan dünya kestane ihracat değerinin, 2003 yılında 232 milyon 99 bin dolara gerilediğini ancak, Türkiye ve İtalya’nın sahip olduğu kestane ihracat değerlerinde artış söz konusu olduğunu bildirdi. Köksal, şunları kaydetti:

”Ülkemizde 1995 yılında 8 milyon 955 bin dolar olan kestane ihracat değeri yüzde 31,7’lik bir artış ile 2003 yılında 11 milyon 797 bin dolara yükselmiştir. Türkiye’nin kestane ihracat miktarındaki düşüşe rağmen, ihracat gelirlerimizde oluşan artışın en önemli nedeni, özellikle Marmara ve Ege bölgelerinin yüksek kesimlerindeki ormanlarda doğal olarak yetişen kestane ağaçlarından toplanan meyvelerin özel sektör tarafından organik kestane olarak pazarlamasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.”