KEY ödemeleri ne zaman yapılacak?

CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, KEY ödemelerinin ne zaman yapılacağını sordu.

CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, KEY ödemelerinin ne zaman yapılacağını ve bugüne kadar ödenmemesini nedenini sordu.

Ateş, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 4 Nisan 2006'da, KEY kesintilerini ödemeyi kararlaştırdıklarını ifade ettiğini belirtti. Erdoğan'ın, ödeme için 6 aylık süre verdiklerini ve bu sürenin sadece bir defaya mahsus olmak kaydıyla 3 ay uzatılabileceğini söylediğini de kaydeden Ateş, Erdoğan'ın konuşmasının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen KEY hesaplarının ödenmesinde bugüne kadar somut bir gelişme olmadığını bildiren Ateş, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

''Sayın Başbakanın açıklamaları ortada iken, ödemelerde yaşanan gecikmenin nedeni nedir? Yürütmenin en yetkili makamı tarafından böylesine ciddi bir konu üzerinde yapılan açıklamalar ortada iken, aradan 2 yıl geçmiş olmasına rağmen bir gelişme olmamasını da dikkate alarak, bu durumu AKP iktidarının kamuoyuna ve halka verdiği sözleri yerine getirme konusundaki ciddiyeti ve tutarlılığı açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? KEY hak sahiplerinin isimleri ve alacak tutarlarının yer aldığı listeler, sağlıklı olarak saptanabilmiş midir? Toplam hak sahibi sayısı nedir? Bu hesaplarda bulunan ana para ve faiz miktarı nedir? KEY hesaplarının ödenmesine ne zaman başlanacaktır? Söz konusu ödemeler bir defada mı yapılacaktır?''